Prezydent Marcin Bazylak, wspólnie z dąbrowskimi urzędnikami wydali oświadczenie, w którym sprzeciwiają się zmianom w prawie oświatowym proponowanym przez ministra Przemysława Czarnka.

We wspólnym oświadczeniu, samorządowcy z Dąbrowy Górniczej za powód swojego sprzeciwu podają negatywne skutki, jakie według nich przyniosą proponowane przez ministra Edukacji i Nauki zmiany. Najistotniejszą jest podporządkowanie szkół władzy centralnej, a tym samym zmniejszenie wpływu dyrektorów na funkcjonowanie swoich placówek.

– W poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia dąbrowianek i dąbrowian oraz niezależność polskich szkół wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zmian w prawie oświatowym przygotowywanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierowane przez Przemysława Czarnka. Jesteśmy przekonani, że w przypadku wejścia w życie nowych przepisów, szkoły zostaną w pełni podporządkowane władzy centralnej, reprezentowanej przez kuratorów oświaty mianowanych z politycznego nadania – czytamy w oświadczeniu.

Zmiany na gorsze

– Kierunek zmian w polskiej edukacji przyjęty w „Lex Czarnek” zmniejszy realny wpływ dyrektorów na funkcjonowanie swoich placówek, szkoły zamkną się na innowacje, a uczniowie stracą możliwość poznawania czym jest społeczeństwo obywatelskie. Istotnie zmniejszy się również wpływ samorządów lokalnych na prowadzone przez nie placówki oświatowe, a dyrektorzy szkół zostaną sprowadzeni do roli „administratorów” powierzonych im budynków. Uważamy, że przygotowane zmiany będą godziły również w wolność uczniów, nauczycieli i rodziców – jedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa – tłumaczą dąbrowscy samorządowcy.

Potrzebne są zmiany

Przedstawiciele dąbrowskich władz podkreślają jednak, iż polska edukacja wymaga reformy. – Zgadzamy się co do faktu, że polska edukacja wymaga głębokich reform, ale to co przygotował rząd nie jest reformą, a zmianą na gorsze – dodają.

Pod oświadczeniem podpisali się: Marcin Bazylak – prezydent Dąbrowy Górniczej, Agnieszka Pasternak – przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, Bożena Borowiec – wiceprezydent Dąbrowy Górniczej ds. polityki społecznej i edukacji, Krystyna Szaniawska – przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, Marta Bobrowska-Juroff – pełnomocnik prezydenta Dąbrowy Górniczej ds. polityki młodzieżowej oraz Wiktoria Debabowa – przewodnicząca Młodzieżowej Rada Miasta Dąbrowa Górnicza

PRZECZYTAJ TAKŻE:

Lex Czarnek ponownie w Sejmie. W Sosnowcu walczą w obronie szkół