W ostatni weekend stycznia miłośnicy ptaków i przyrody w Sosnowcu po raz kolejny wzięli udział w Zimowym Ptakoliczeniu. Ilu ptaków doliczyli się tym razem?

Tegoroczne Zimowe Ptakoliczenie z Przyrodą dla Sosnowca, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, miało inną formułą niż dotychczas. Ze względu na dobro i bezpieczeństwo przewodników i uczestników, zrezygnowano z organizacji wspólnych wycieczek, a postawiono na indywidualne liczenie ptaków przy karmnikach.

Ja ze swojej strony postanowiłem wybrać trzy najbardziej reprezentatywne miejsca w Sosnowcu i to właśnie tam odbyło się moje Zimowe Ptakoliczenie. Jakie to lokalizacje? Przede wszystkim zanotowałem wszystkie gatunki i osobniki, które pojawiły się przy karmniku przy ścieżce edukacyjno-przyrodniczej Przyroda dla Sosnowca na Niwce. Kolejnym miejscem był las zlokalizowany w rejonie ul. Kalinowej. Najważniejszym punktem był jednak niedzielny spacer wokół Stawików – przekazał Przemysław Bartos, miłośnik przyrody i autor bloga Przyroda dla Sosnowca.

Drugie Zimowe Ptakoliczenie w Sosnowcu – fot. Przyroda dla Sosnowca

Jakie ptaki mieszkają w Sosnowcu?

Jakie efekty przyniosła tegoroczna edycja Zimowego Ptakoliczenia w Sosnowcu? Miłośnicy przyrody wypatrzyli następujące ptaki: bażant (1), bogatka (44), czyż (49), dzięcioł duży (8), dzięcioł zielony (2), dzwoniec (2), gawron (31), gil (10), gołąb miejski (174), grubodziób (1), jastrząb (1), kawka (99), kokoszka (4), kos (25), kowalik (12), krogulec (1), krzyżówka (187), kwiczoł (13), kormoran (6), łabędź niemy (61), łyska (325), mazurek (25), modraszka (31), mysikrólik (1), pełzacz leśny (1) pustułka (2), raniuszek pospolity (8), raniuszek czarnobrewy (1), rudzik (1) sikora uboga (2), sierpówka (61), sójka (6), sroka (33), strzyżyk (1), szczygieł (7), śmieszka (126), wrona siwa (21), wróbel (16), zięba (5).

Wypatrzyliśmy w sumie 40 gatunków i 1406 osobników. Jest to fenomenalny wynik, gdyż odnotowaliśmy wzrost liczby gatunków i osobników w ujęciu całościowym, w porównaniu do 2020 roku. W zeszłym roku mieliśmy 24 gatunki i 762 osobniki – podkreśla Przemysław Bartos.

Drugie Zimowe Ptakoliczenie w Sosnowcu – fot. Przyroda dla Sosnowca

Liderem okazała się łyska

W tym roku bezapelacyjnym liderem okazała się łyska, której naliczono aż 325 osobników. To niemal dwukrotny wzrost liczebności w porównaniu do roku ubiegłego. Na podium znalazła się również kaczka krzyżówka, która zaliczyła nieznaczny wzrost liczby osobników ze 163 na 187 oraz gołąb miejski. Jego populacja wzrosła z 81 osobników na 174.

Z ciekawostek dodam, że na terenie Sosnowca pojawiły się kormorany, raniuszki czarnobrewe oraz ptaki drapieżne, których w zeszłym roku nie obserwowaliśmy. Podsumowując, w tym roku w zestawieniu pojawiło się 16 nowych gatunków ptaków, aż 35 gatunków ptaków zanotowało wzrost liczebności osobników. Z kolei 5 gatunków zaliczyło spadek liczebności osobników. Niepokoi mnie zmniejszenie się liczebności bogatek, czyży, grubodziobów, rudzików i wróbli – podsumowuje sosnowiczanin.

Zimowe Ptakoliczenie jest coroczną akcją, w czasie której każdy może notować, ilu przedstawicieli danego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, w gronie znajomych czy też podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem.