1500 próbek pobranych od pacjentów z COVID-19 przebada laboratorium genetyczne Gyncentrum w Sosnowcu. Placówka otrzyma na ten cel dodatkowe środki.

Naukowcy wyizolują i poddadzą pełnemu sekwencjonowaniu genom wirusa SARS-CoV-2. Sprawdzą też występowanie w próbkach innych patogenów, w tym wirusów grypy. – Będzie to najbardziej reprezentatywne badanie w skali całego kraju. Wyniki badań przeprowadzonych w Gyncentrum stanowić będą cenne źródło wiedzy na temat przebiegu, charakteru i dynamiki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie woj. śląskiego. Zasilą także międzynarodowe bazy danych, które monitorują występowanie różnych wariantów genetycznych wirusa SARS-CoV-2 i grypy na świecie – podkreśla Emilia Morawiec, koordynatorka projektu.

W sosnowieckim laboratorium zbadają genom wirusa SARS-CoV-2 – fot. Patryk Pyrlik/UMWS

Badanie nad koronawirusem

Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski wiąże duże nadzieje z tym projektem. Przypomniał, że w regionie odnotowano bardzo liczne zachorowania na COVID-19. – Z całą pewnością wynika to z dużej liczby przeprowadzonych testów i charakterystyki zaludnienia terenu. Projekt badawczy realizowany przez Gyncentrum z międzynarodowym rozmachem to zatem duża szansa dla naszego regionu, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Na podstawie wyników prowadzonych badań będziemy w stanie nie tylko oszacować przebieg pandemii na terenie województwa śląskiego, ale również dostosować schemat terapii do specyfiki zakażeń w populacji śląskiej – mówi Jakub Chełstowski.

Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie samorządu województwa. Laboratorium dostanie z funduszy unijnych 2,5 ml zł zakup sprzętu oraz adaptację pomieszczeń. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie całkowita wartość projektu to ponad 5,2 mln zł.

W sosnowieckim laboratorium zbadają genom wirusa SARS-CoV-2 – fot. Patryk Pyrlik/UMWS

Skąd przyjdzie wirus?

Choć wirus SARS-CoV-2 mutuje wolniej niż inne wirusy, np. grypy, to – jak pokazują ostatnie wydarzenia w Wielkiej Brytanii – pojawianie się jego nowych odmian jest nieuniknione. Uzyskane dane umożliwią identyfikację ewentualnych nowopowstałych genotypów wirusa SARS-CoV-2 w populacji województwa śląskiego oraz ustalenie przebiegu COVID-19 na badanym terenie.

Z próbek wymazowych, pobranych od pacjentów z rozpoznanym COVID-19, eksperci Gyncentrum wyizolują, a następnie szczegółowo przeanalizują genom wirusa SARS-CoV-2. Pozwoli to określić liczbę wariantów genetycznych wirusa oraz ocenić stopień jego zmienności w badanej populacji.

W sosnowieckim laboratorium zbadają genom wirusa SARS-CoV-2 – fot. Patryk Pyrlik/UMWS

Zbadamy dokładną sekwencję, czyli budowę – cegiełka po cegiełce, nukleotyd po nukleotydzie, materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. Poznanie tych sekwencji, być może różnych, bo izolowanych od pacjentów z różnych obszarów województwa śląskiego z dodatnim wynikiem, pozwoli porównać sekwencję wyizolowanego od nich wirusa, z sekwencją referencyjną, czyli wyjściową. W zależności od ilości i rozległości zmian w tej budowie będziemy mogli wnioskować, skąd dotarły na teren Śląska różne warianty wirusa, a także, w jaki sposób oraz z jakimi sekwencjami się wymieszały – tłumaczy diagnosta laboratoryjny Adam Pudełko z laboratorium Gyncentrum.