Trwają prace przy budowie drugiego ronda przy ulicy Grota-Roweckiego w Sosnowcu. Prace mają potrwać do końca maja.

Po tym, jak na początku roku zakończono pierwszy etap prac u zbiegu ulic Gospodarczej i Grota Roweckiego, wykonawca rozpoczął kolejne prace. W ramach pierwszego etapu wykonano przebudowę od ulicy Udziałowej do wysokości budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W ramach tych robót w miejscu dawnego skrzyżowania Grota-Roweckiego i Gospodarczej powstało rondo.

Drugi etap prac zakłada przebudowę fragmentu ulicy do wysokości wiaduktu nad S86 wraz z budową drugiego, nieco rozciągniętego ronda przy skrzyżowaniu ul. Grota-Roweckiego, Hallera i Ptasiej. Przebudowana zostanie również zatoka autobusowa znajdująca się pomiędzy ul. Rudną i Grota-Roweckiego.

Obecnie pracę są już dość zaawansowane. Widać połowę nowego ronda, które ma poprawić komfort i bezpieczeństwo jazdy, a także wyjazd mieszkańców z okolicznych ulic. Kierowcy korzystają już z powstałej wysepki.

Jest też dobra wiadomość dla rowerzystów. Wzdłuż ulicy Grota-Roweckiego powstaje droga rowerowa, która pozwoli miłośnikom rowerów na bezpiecznie dojechanie do ścisłego centrum miasta. Wkrótce powstaną tu także nowe chodniki wzdłuż drogi.

Wykonawca, którym jest gliwicka firma Silesia Invest, na wykonanie II etapu inwestycji ma czas do końca maja 2019 roku. Koszt całej inwestycji to ponad 4,8 mln złotych.