Przez kolejne trzy lata Teatr Dormana w Będzinie, jako jedna z pięciu instytucji kultury w Polsce, będzie nadal współprowadzony przez ministra kultury.

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia AMADEUS, AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, Filharmonia Kameralna im. Lutosławskiego w Łomży, Teatr Dzieci Zagłębia im. Dormana w Będzinie, Teatr Muzyczny w Łodzi będą nadal współprowadzone przez ministra kultury. Współprowadzenia przedłużono do 31 grudnia 2023 roku.

Uroczystość podpisania aneksów do umów odbyła się w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięli: wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz dyrektorzy i organizatorzy instytucji.

– To ważne wydarzenie dla Będzina. Cieszymy się, że minister podtrzymał decyzję o współfinansowaniu teatru – mówi Sebastian Szaleniec, starosta będziński. – Teatr Dzieci Zagłębia, to instytucja o długoletniej tradycji. Przez lata uznawany był za jedną z najbardziej awangardowych scen polskich dla dzieci i młodzieży, a także jedną z najlepszych scen dziecięcych w kraju i na świecie. Dziś to również bardzo ważne miejsce na mapie kulturalnej naszego regionu i kraju, prezentujące bardzo wysoki poziom artystyczny – dodaje.

Współprowadzenia przedłużono do 31 grudnia 2023 roku. Dzięki temu zagłębiowski teatr otrzymuje bezpośrednie wsparcie finansowe z budżetu centralnego oraz wsparcie merytoryczne, możliwość łatwiejszego dostępu do dotacji celowych na premierę, wydarzenie czy wyjazd zagraniczny.

– Podpisanie aneksu do umowy oznacza przede wszystkim zwiększone finansowanie placówki, które przekłada się na jej nowe możliwości realizacyjne. Niezmiernie nas to cieszy, ponieważ instytucja ta jest niezwykle ważna na kulturalnej mapie regionu, kultywuje tradycję i podtrzymuje dziedzictwo polskiej sztuki teatralnej – wyjaśnia Adam Szydłowski, członek zarządu powiatu będzińskiego.

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana jest jedyną taką instytucją kultury prowadzoną przez aż trzy podmioty: powiat będziński, miasto Będzin, a także Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do kasy instytucji minister dołoży rocznie ponad pół miliona złotych, powiat przekazuje 750 tys. zł, a miasto 980 tys. zł.

– Cieszy nas to, że teatr będzie nadal prowadzony wspólnie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. To dodatkowe wsparcie ma duże znaczenie dla rozwoju teatru. To pewność, że będą realizowane kolejne wspaniałe premiery – mówi Dariusz Waluszczyk, wicestarosta będziński.

Teatr Dzieci Zagłębia to założony przez Jana Dormana lalkowy teatr dla najmłodszych, który rozpoczął swoją działalność w 1945 roku pod nazwą Międzyszkolny Teatr Dziecka w Sosnowcu. W 1950 roku placówka została przeniesiona do Będzina, a rok później otrzymała dzisiejszą nazwę.

Przez ponad 30 lat teatr prowadzony był przez jego założyciela, spełniającego się zarówno w roli dyrektora, jak i reżysera, scenografa, aktora i dramaturga. Dzięki autorskim spektaklom, kształtującym wrażliwość i wyobraźnię najmłodszych, a także nowatorskiemu wykorzystywaniu lalek, masek oraz innych teatralnych rekwizytów, Teatr Dzieci Zagłębia przez lata uznawany był za jedną z najlepszych scen dziecięcych w kraju i na świecie.