echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Zgłoszone do konkursu grantowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekty Zagłębiowskiej Mediateki otrzymały dofinansowanie.

Placówka otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch zadań: „Fantastyka2022” i „Moc eMOCji, czyli lato z biblioteką”. Koszt dofinansowania opiewa na niebagatelne kwoty: 27 000 zł i 40 000 zł.

Dzięki otrzymanym dofinansowaniom, w czerwcu odbędzie się trzecia edycja imprezy poświęconej literaturze fantastycznej, ukazująca świat fantazji przez pryzmat różnych dziedzin kultury.

Natomiast w wakacje biblioteka zorganizuje kolejną niezwykle bogatą programowo akcję letnią dla dzieci i młodzieży, obfitującą w liczne wycieczki, konkursy, warsztaty, pokazy filmowe i zajęcia świetlicowe.

Tym razem tematyka akcji krążyć będzie wokół emocji i uczuć, a w pracy z dziećmi wykorzystane zostaną różnorodne narzędzia biblio-, muzyko-, filmo- i arteterapeutyczne.

CZYTAJ TAKŻE:

Teatr Zagłębia z dwoma dofinansowaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);