Rada Powiatu Będzińskiego, w czasie czerwcowej sesji, jednogłośnie udzieliła absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

W poniedziałek, 17 czerwca, radni powiatu będzińskiego dokonali oceny realizacji budżetu za 2018 rok. Rajcy zapoznali się także z raportem o stanie powiatu, a także jednogłośnie udzielili zarządowi wotum zaufania, dając tym samym zielone światło do dalszej realizacji zadań. – Dziękuję wszystkim radnym za pozytywną ocenę pracy zarządu powiatu – skomentował Sebastian Szaleniec, starosta będziński.