W czasie czerwcowej sesji Rady Miejskiej, będzińscy radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok i udzielili prezydentowi Łukaszowi Komoniewskiemu absolutorium.

Jednym z elementów ostatniej sesji Rady Miejskiej w Będzinie było zaprezentowanie sprawozdania prezydenta miasta z wykonania budżetu miasta Będzina za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok i udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2020 rok.

Będzińscy radni, większością głosów, udzielili prezydentowi Łukaszowi Komoniewskiemu wotum zaufania i absolutorium za wykonanie miejskiego budżetu. Oznacza to, że Rada Miasta Będzina pozytywnie oceniła działania prezydenta i podległych mu służb w zakresie realizacji wydatków i dochodów miasta w ubiegłym roku.

– Radni miejscy udzielili absolutorium i wotum zaufania dla działań podejmowanych przeze mnie na stanowisku prezydenta miasta Będzina. Zatwierdzone zostało również sprawozdanie finansowe i wykonanie budżetu miasta za 2020 rok. Serdecznie dziękuję wszystkim współpracownikom, radnym i mieszkańcom za wyrazy poparcia i wspólne działania na rzecz rozwoju Będzina – powiedział Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina. – Przed nami nowe wyzwania – dodał.

Jak podkreślono we wstępie raportu o stanie miasta ubiegły rok był bardzo trudnym okresem dla wspólnot samorządowych. – Głównym celem samorządu będzińskiego było zidentyfikowanie najważniejszych wyzwań, przed którymi stanęliśmy w warunkach panującej pandemii COVID-19. Nie było i nie jest to nadal zadanie łatwe – podkreślił prezydent Będzina. – Raport, który przedstawiam, jest kontynuacją pozytywnych zmian i konsekwentną realizacją strategii i programów rozwojowych miasta oraz wdrożenia budżetu obywatelskiego pomimo pandemicznej rzeczywistości. Udało się zrealizować nowe inwestycje, wydarzenia, inicjatywy społeczne!Wykonaliśmy kolejny krok do przodu i idziemy dalej – dodał.

Pomimo utrudnień związanych z pandemią, włodarz Będzina uważa, że rok 2020 był kolejnym, który przyniósł zmiany w każdej dzielnicy. – Te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie radnych, a przede wszystkim mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co należy poprawić w ich otoczeniu. Dziękuję wszystkim za wsparcie i napływające wnioski, z których część już została zrealizowana w 2020 roku, a kolejne oczekują na realizację w przyszłych budżetach – podsumował Łukasz Komoniewski.