Jaworzno zmienia system odbioru odpadów. Miasto samo zorganizuje zbiórkę odpadów od mieszkańców. W imieniu miasta operatorem i wykonawcą usługi będą Wodociągi Jaworzno.

Skąd decyzja o samodzielnym gospodarowaniu odpadami? Jak tłumaczy prezydent Jaworzna Paweł Silbert, jest ona spowodowana zmieniającymi się warunkami rynkowymi i poprzedzona rzetelną analizą prawno-finansową wykonaną przez organy i jednostki gminne.

– Dziś stajemy przed koniecznością powrotu do organizacji usług miejskich – odbioru śmieci, odśnieżania, koszenia, sprzątania. Dwie dekady temu Jaworzno sprywatyzowało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. I dziś tej firmy już nie ma – jest w trakcie likwidacji. Liberalny eksperyment nie sprawdził się w dłuższej perspektywie. Okazało się, że wolny rynek nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, a outsourcing usług okazał się pułapką. Zamiast rzeczywistej konkurencji potworzyły się monopole, które niebotycznie windują dziś ceny, niestety mechanizm konkurencyjności tu nie zadziałał. Dlatego gmina będzie przejmować i brać odpowiedzialność kolejno za odbiór śmieci, sprzątanie i odśnieżanie miasta. Ze względu na zbliżające się zakończenie umowy na odbiór śmieci z dotychczasowym wykonawcą, jaworznickie Wodociągi będą wykonywały tę usługę już od października tego roku – tłumaczy Paweł Silbert, prezydent Jaworzna.

Jaworzno wraca do samodzielnego wywozu odpadów – fot. Wodociągi Jaworzno
Jaworzno wraca do samodzielnego wywozu odpadów – fot. Wodociągi Jaworzno

Przygotowania trwały blisko dwa lata

Wodociągi Jaworzno do nowego powierzonego im zadania przygotowywały się blisko dwa lata. W pierwszej kolejności złożyły stosowne wnioski w Urzędzie Miejskim w Jaworznie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, umożliwiające rejestrację i świadczenie przedmiotowej działalności. Kolejnym krokiem był zakup nieruchomości, która z uwagi na położenie i uwarunkowania prawne umożliwiałaby utworzenie odpowiedniej bazy. Wybór padł na teren poprzednio należący do spółki MPO. Następnie firma podpisała umowę na zakup i dostarczenie 22 śmieciarek napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG).

Jaworzno wraca do samodzielnego wywozu odpadów – fot. Wodociągi Jaworzno
Jaworzno wraca do samodzielnego wywozu odpadów – fot. Wodociągi Jaworzno

Podpisana umowa na dostawę nowoczesnych śmieciarek na kwotę ponad 17 mln zł netto obejmowała m.in. 10 śmieciarek trzyosiowych z zabudową jednokomorową, w tym jedną z myjką, śmieciarkę do gabarytów, dwie śmieciarki z zabudową bębnową na bioodpady oraz samochody ciężarowe: skrzyniowe, hakowe i bramowe. Wszystkie pojazdy zasilane są gazem CNG, co wpisuje się w przyjętą strategię miasta dotyczącą ekologicznego transportu. Śmieciarki są ciche, zwrotne, a co za tym idzie ograniczą emisję CO2 do środowiska. Liczymy więc, że świadczony przez nas odbiór odpadów będzie ekologiczny i jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców – mówi Józef Natonek, prezes spółki Wodociągi Jaworzno.

Jaworzno wraca do samodzielnego wywozu odpadów – fot. Wodociągi Jaworzno
Jaworzno wraca do samodzielnego wywozu odpadów – fot. Wodociągi Jaworzno

Potężne wyzwanie

Zakup śmieciarek oraz organizacja bazy to nie jedyne kroki poczynione przez spółkę w celu przejęcia i świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Jaworzna. Przed wakacjami zawarta została również umowa pomiędzy Wodociągami Jaworzno i Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych dotycząca odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transportu do miejsc zagospodarowania. Umowa ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku, a jej szacunkowa wartość wynosi ponad 33 mln zł. Natomiast w najbliższym czasie pracownicy Wodociągów Jaworzno rozpoczną operację wymiany kontenerów na odpady oraz planowanie i układanie tras śmieciarek.

Władze Wodociągów nie ukrywają, że nowa usługa jest dla firmy potężnym wyzwaniem. – Oczekiwania mieszkańców w tej kwestii są olbrzymie, dlatego głównym i pierwszoplanowym celem jest teraz staranne i płynne przejęcie powierzonego nam zadania, a następnie skoncentrowanie się na staranności i terminowości w odbiorze odpadów – podkreśla Józef Natonek.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Wodociągi będą odbierać śmieci od mieszkańców