echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

W Jaworznie od poniedziałku, 23 maja będzie obowiązywał ruch wahadłowy dla autobusów miejskich, a dla samochodów osobowych wyznaczony zostanie objazd.

Wprowadzona organizacja ruchu to I etap inwestycji, w ramach której zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej na ul. Katowickiej. Wody te odprowadzone zostaną poprzez odcinek kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Górników z Danuty i drogi gruntowej przy cmentarzu na Łubowcu do nowo projektowanego zbiornika.

Inwestycja ma na celu poprawę i usprawnienie retencjonowania wód opadowych, a także ich ocz

yszczeniu. Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej do wykonania to 2 680 m. przeprowadzeniu robót kanalizacyjnych kompleksowo odtworzona zostanie nawierzchnia ul. Katowickiej.

Wykonanie tych robót to ostatni etap przebudowy ul. Katowickiej, który potrwa do końca listopada 2023 roku.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);