Trwa realizacja największego projektu inwestycyjnego w Jaworznie ostatnich lat – budowa części Drogi Krajowej 79 w Byczynie. W związku z tym wprowadzone zostają zmiany w organizacji ruchu.

Zmiana organizacji ruchu związana jest z budową kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Krakowskiej. Ponadto inwestorzy przewidują na tym odcinku budowę śladu DK 79 o długości 1,3km wraz z wi aduktem.

– By móc zrealizować te prace, wykonawca firma PW BANIMEX Sp. z o.o., od 12 maja 2022 r., zajmie jeden pas ruchu wraz z chodnikiem/poboczem – tłumaczy Andrzej Kramarz z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

– Koniecznym będzie wprowadzenie ruchu wahadłowego na odcinku od ul. Hallera do skrzyżowania z ul. Gwardzistów. Poszczególne etapy ruchu wahadłowego sterowane będą sygnalizacją świetlną – dodaje.

Wykonawca zrealizuje także budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Abstorskich i Gwardzistów oraz wykonanie nowych chodników i ciągów pieszo-rowerowych. W centrum Byczyny powstaną również nowe miejsca parkingowe.

Przebudowa DK 79 w Jaworznie – Byczynie, wykonywana przez firmę PW BANIMEX Sp. z o.o. i ma potrwać do końca 2023 roku. Środki na realizację inwestycji pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych samorządu. Koszt realizacji inwestycji to ponad 35,5 mln zł.