Jaworzno, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zgłoszeniom mieszkańców podjęło decyzję o likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci.

Realizować to zadanie będzie Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Od 25 kwietnia do 15 listopada zostanie zlikwidowanych sześć dzikich wysypisk. Prace obejmują zebranie i wywóz odpadów oraz uporządkowanie i wyrównanie terenu.

MZNK porządkuje nie tylko miejsca, gdzie powstają nielegalne wysypiska. Własnymi siłami usuwają śmieci także z terenów na obszarze całego miasta. Mieszkańcu Jaworzna mogą bezpłatnie oddać odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ul. Górnośląskiej 39.

Władze miejskie podkreślają, że nielegalne pozbywanie się śmieci może skutkować administracyjnym nakazem ich usunięcia oraz sankcjami w zależności od skali i rodzaju zjawiska. Dodatkowo proszą, o zgłaszanie takich miejsc Straży Miejskiej w Jaworznie.