echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Rada Miejska w Sławkowie jednogłośnie przyjęła budżet miasta na 2022 rok.

Planowane dochody mają wynieść 44 618 514,96 złotych. Ponad 74 proc. z nich pochodzi z własnych dochodów bieżących, pozostała część kwoty to dochody majątkowe (prawie pięć milionów złotych) oraz subwencje oświatowa i celowe z budżetu państwa na zadania administracji rządowej.

Wydatki wyniosą 45 361 308,94 złotych. Dużą ich część pochłonie oświata (ponad 12 milionów złotych) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ponad 8 milionów złotych).

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano prawie 4,9 miliona złotych, co oznacza wzrost o blisko 200 tysięcy złotych w porównaniu do poprzedniego roku. Większość pieniędzy na inwestycje pochodzi z rządowego funduszu „Polski Ład” oraz dotacji unijnych.

Na liście do zrealizowania znalazła się budowa nowej kontenerowej oczyszczalni ścieków w centrum miasta przy ulicy Browarnej, modernizacja odcinka ulicy na osiedlu PCK między „Maluszkowem” a ulicą Krakowską czy budowa tężni solankowej w Parku Doliny Białej Przemszy.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);