W piątek, 9 listopada, rozpoczyna się głosowanie na projekty w ramach V edycji budżetu obywatelskiego w Sosnowcu. Sosnowiczanie będą mogli głosować na zagospodarowanie swojej okolicy do 19 listopada.

Tegoroczna edycja sosnowieckiego budżetu obywatelskiego wchodzi w decydującą fazę. Od 9 do 19 listopada mieszkańcy mogą głosować na projekty zagospodarowania swojej okolicy. Mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 140 pomysłów.

Wśród zadań, które przeszły pozytywną weryfikację, znalazły się m.in.: międzypokoleniowa ścieżka spacerowo-rowerowa na nasypie kolejowym, Bulwar Czarnej Przemszy na Pogoni, Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla etap II, półpodziemne pojemniki na odpady, budowa toru rowerowego pumptrack, odbudowa fontanny miejskiej wraz z rewitalizacją otoczenia, kino letnie, strefa wypoczynku, siłownia plenerowa, przyroda dla Sosnowca – ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, trasy zdrowia z aplikacją mobilną czy tor rowerowy.

Ponadto, do realizacji zgłoszonych zostało wiele osiedlowych projektów, takich jak budowa chodnika czy placu zabaw, remont drogi, odnowienie zieleni wraz z małą architekturą, budowa nowych miejsc postojowych czy wymiana nawierzchni.

W tej edycji budżetu obywatelskiego głosować można na projekty z terenu całego miasta. Każdy mieszkaniec będzie miał możliwość zagłosowania na 3 zadania: jedno z Lokalnej Strefy Konsultacyjnej, jedno ze Strefy szkolnej oraz jedno ze Strefy przedszkolnej. Do podziału jest 8 mln złotych.

Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie. Swój głos możesz oddać z każdego urządzenia posiadającego dostęp do internetu (np. komputer, laptop, tablet, telefon). Na formularzu należy podać adres zamieszkania, numer PESEL, drugie imię, numer telefonu, a także zaznaczyć oświadczenie o prawdziwości podanych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

Swój głos należy potwierdzić hasłem otrzymanym SMS na podany numer telefonu. Bez tego głos zostanie uznany za nieważny. To samo czeka formularze, które nie będą zawierać wymaganych danych, bez zaznaczonego zadania czy z głosem oddanym na dwa projekty lub więcej razy na zadania w Lokalnej Strefie Konsultacyjnej, Strefie Szkolnej lub Przedszkolnej.

Osoby niemające dostępu do internetu mogą skorzystać z Punktów Informacyjnych na terenie całego miasta, w których będzie można oddać swój głos. Na realizację zwycięskich projektów będzie trzeba poczekać do przyszłego roku.