W trakcie ostatniej sesji radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Sławkowa absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

Podczas czerwcowej sesji radni zajmowali się też rozpatrzeniem raportu o stanie miasta. Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła od ubiegłego roku obowiązek uzyskiwania przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta wotum zaufania.

– Jest to dokument, będący swojego rodzaju syntetycznym podsumowaniem sytuacji miasta i kierunków działań podejmowanych przez władze samorządowe w 2019 roku. Raport o stanie miasta opracowujemy już po raz drugi, realizując obowiązek nałożony znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym – czytamy w opublikowanym dokumencie.

Raport zawiera podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

– Jestem w pełni świadom, iż nie sposób w syntetyczne ramy raportu ująć wszystkich działań, podejmowanych przez organ wykonawczy gminy w roku kalendarzowym. Stąd też w przedstawianym opracowaniu skupiamy się, podobnie jak poprzednio, na najważniejszych kwestiach związanych z działaniami w zakresie realizacji strategii rozwoju, miejskich polityk oraz uchwał Rady Miejskiej w Sławkowie – podkreśla burmistrz Sławkowa.

Po debacie na temat stanu miasta, odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Rafała Adamczyka. Rada Miejska w Sławkowie, podobnie jak w roku ubiegłym, udzieliła burmistrzowi miasta wotum zaufania. Radni, w swej decyzji, byli jednomyślni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here