Zakończono prace związane z budową ścieżki edukacyjnej w ramach sławkowskiej części Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Choć najpełniej swoje uroki odsłoni na wiosnę, to można z niej korzystać już teraz.

Obiekt powstał jako element sławkowskiej części Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Składa się na niego ścieżka spacerowa oraz dwie kładki nad kanałem Walcowni zlokalizowane w pobliżu kapliczki św. Trójcy.

– Chcemy wyeksponować wartościowe i atrakcyjne turystycznie obszary w dolinie Białej Przemszy oraz tereny chronione i cenne przyrodniczo – mówił kilka miesięcy temu Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Powstała ścieżka przyrodnicza – fot. Rafał Adamczyk

Dzięki inwestycji możliwe stało się skomunikowanie istniejącej ścieżki rowerowo-pieszej biegnącej po starym nasypie kolejowym z miejscami atrakcyjnymi przyrodniczo i widokowo. Nasyp stanowi część zabytkowego kompleksu walcowni z 1825 roku.

Inwestycja jest finansowana ze środków unijnych. Całkowity jej koszt to 1,7 mln zł. Dofinansowanie unijne to 1 mln zł. Ze środków budżetu państwa miasto pozyskało dodatkowo prawie 160 tys. zł.