echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(3, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);

Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wyraziło zaniepokojenie trudną sytuacją lokalnych budżetów i wystosowało apel do rządu w sprawie zmian dotyczących finansów samorządowych.

Organizacja skupiająca ponad 140 jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego, w tym z Zagłębia Dąbrowskiego, z niepokojem odniosła się do nasilających się w ostatnich latach działań skutkujących osłabianiem kondycji finansowej samorządów, czy to poprzez przekazywanie z poziomu rządowego realizacji zadań publicznych bez zapewniania adekwatnego finansowania (głównie oświata i służba zdrowia), czy też poprzez działania uderzające w podstawy systemu finansów samorządowych, skutkujące realnymi ubytkami w poziomie bardzo istotnej grupy dochodów z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT.

Samorządowcy przyjęli kilka stanowisk, w tym apel do rządu i parlamentu w sprawie konieczności zmiany polityki państwa w odniesieniu do finansów samorządowych. – Jako odpowiedzialni przedstawiciele środowiska samorządowego wielokrotnie wskazywaliśmy na opisywane wyżej problemy, proponując konkretne rozwiązania, postulując konstruktywny dialog, jednak propozycje te w ostatnim czasie rzadko spotykały się z zainteresowaniem i zrozumieniem strony rządowej – czytamy w przyjętym stanowisku.

O kryzysie w budżetach samorządów w całej Polsce mówi się od dawna. Z jednej strony na finanse gmin i powiatów niekorzystanie od kilku lat wpływa wiele obiektywnych czynników (np. zmiany przepisów prawa, wzrost cen usług, z których samorządy korzystają realizując zadania publiczne, reforma oświaty). Z drugiej strony sytuację znacząco pogarsza trwająca epidemia.

Jak podkreślili samorządowcy, utracone środki i systemowy wzrost wydatków nie pozwolą na skuteczne działanie w kolejnych latach, czy to w walce ze skutkami kryzysu, czy w realizacji planów rozwojowych w latach następnych, co będzie szkodą nie tylko dla lokalnego samorządu, ale przede wszystkim dla kraju.

– W przypadku Sławkowa mamy do czynienia jeszcze z jednym problemem, dotykającym gmin, na terenie których znajduje się infrastruktura kolejowa. W efekcie dwóch ustaw przyjętych przez parlament, wprowadzone zostały zwolnienia podatkowe od tego typu działek, co skutkuje dramatycznym uszczupleniem dochodów budżetowych, a co za tym idzie, możliwości realizacji ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć – mówi Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Potrzeba rewizji polityki centralnej

Podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego samorządowcy z całego województwa omówili i przyjęli m.in. stanowisko w sprawie potrzeby rewizji polityki centralnej dotyczącej finansów samorządowych. Samorządowcy w swoim stanowisku zwracają uwagę, że samorząd jako element silnego państwa musi mieć zapewnione solidne podstawy. Do tego dodają, że w razie potrzeby powinien on również mieć zagwarantowane mechanizmy pomocowe, tym bardziej w czasach kryzysu.

echo adrotate_group(8, 0, 0, 0);

W przyjętym stanowisku przypomniano, że jednym z najważniejszych fundamentów, obok stabilnego prawa, są stabilne finanse. Dopiero pewność źródeł finansowania pozwala na pokrycie kosztów realizacji zadań bieżących, zadań dodatkowych wynikających ze szczególnej sytuacji, ale i niezbędnych wydatków inwestycyjnych.

echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(5, 0, 0, 0);
echo adrotate_group(9, 0, 0, 0);