Prezydent Dąbrowy Górniczej i burmistrz Sławkowa zaapelowali do premiera o osobiste zaangażowanie w sprawę budowy łącznika drogowego, który odciążyłby lokalne drogi od ruchu ciężarówek dojeżdżających do Euroterminala.

Problem nadmiernego obciążenia lokalnych dróg znany jest od wielu lat. Dotyczy to m.in. ul. Hrubieszowskiej w Sławkowie i Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej, które traktowane są jako drogi tranzytowe. Dzieje się tak, bo sławkowski Euroterminal nie jest odpowiednio skomunikowany z trasą S1 ani z DK 94. Cierpią przez to okoliczni mieszkańcy, dla których wzmożony ruch ciężarówek, generujący duży hałas i emisję spalin, jest sporym utrapieniem.

Sprawa nie ma wyłącznie lokalnego charakteru, bo działalność terminali przeładunkowych ma wymiar międzynarodowy, który rzutuje na rozwój gospodarczy całego kraju. Funkcjonują tam m.in. spółki sektora publicznego, określane jako strategiczne dla państwa. Dlatego w tej sprawie konieczne jest wsparcie na szczeblu rządowym. O rozwiązanie tego problemu, do władz centralnych wielokrotnie apelowali samorządowcy z Dąbrowy Górniczej i Sławkowa. Jak dotąd niestety nic się nie zmieniło, budowa łącznika nie ruszyła, a ruch ciężarowy wciąż odbywa się między domami.

Budowa łącznika ma fundamentalne znaczenie

Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa, oraz Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, po raz kolejny zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o priorytetowe potraktowanie budowy łącznika między DK 94 i Euroterminalem i wpisanie jej jako inwestycji kluczowej do Krajowego Programu Odbudowy.

Budowa łącznika to inwestycja o fundamentalnym znaczeniu dla całego regionu. Brak rozwiązania problemu gigantycznego i stale wzrastającego natężenia ruchu samochodów ciężarowych, poruszających się niedostosowanym układem dróg, w ciągu kilku najbliższych lat doprowadzi do całkowitej degradacji infrastruktury drogowej i położy się cieniem na idei Nowego Jedwabnego Szlaku – podkreślają w apelu prezydent Marcin Bazylak oraz burmistrz Rafał Adamczyk.

Rozwój szlaków transportowych, przynoszący korzyści gospodarcze państwu, nie może odbywać się kosztem lokalnych społeczności, co już raz wyprowadziło ludzi na ulice. Skutkiem tego była ostrzegawcza blokada jednej z dróg dojazdowych do terminali przeładunkowych. Nie chcemy do tego dopuścić kolejny raz, ale mamy świadomość, że cierpliwość naszych mieszkańców jest na wyczerpaniu. Panie Premierze, wspominamy o tym, bo budowa tej drogi była już o krok od rozpoczęcia. Najlepszym tego dowodem jest gotowa dokumentacja projektowa, która została opracowana w 2010 roku na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Co więcej – przebieg tej drogi jest również uwzględniony w Planie Zagospodarowania dla Województwa Śląskiego – dodają zagłębiowscy samorządowcy.

Czy apel prezydenta Dąbrowy Górniczej i burmistrza Sławkowa odniesie oczekiwany rezultat?

PEŁNA TREŚĆ APELU ZAGŁĘBIOWSKICH SAMORZĄDOWCÓW DO PREMIERA