Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ma zostać połączone z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestują pracownicy pogotowia oraz lokalni radni, którzy są zgodni w swej opinii.

Zarząd województwa śląskiego planuje 1 lipca połączyć Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach. Takiej decyzji sprzeciwiają się pracownicy sosnowieckiego pogotowia, którzy obawiają się, że może nastąpić pogorszenie jakości usług w zakresie ratownictwa medycznego dla mieszkańców całego Zagłębia Dąbrowskiego i powiatu zawierciańskiego.

Pełni obaw są także sosnowieccy radni, którzy jednogłośnie sprzeciwiają się centralizacji ratownictwa medycznego. – Tak dla współpracy, nie dla centralizacji. Połączenie dwóch podmiotów może stanowić zagrożenie dla prawidłowości zarządzania, a to z kolei może doprowadzić do chaosu organizacyjnego i finansowego – podkreślają sosnowieccy radni.

Ich obawy podzielają również radni z Dąbrowy Górniczej, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec takiego rozwiązania. – Podzielam obawy radnych i również jestem zaniepokojony ewentualnymi skutkami, jakie mogą wyniknąć z włączenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu w struktury Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najważniejsze dla mnie jest to, aby nie ucierpiało bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Dąbrowy Górniczej i całego regionu Zagłębia – podsumował inicjatywę radnych Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

W sprawie pomijani są przede wszystkim mieszkańcy, których sprawa bezpośrednio dotyczy. – Tracimy poczucie bezpieczeństwa, obawiamy się o swoje życie i zdrowie. Czy w kryzysowej sytuacji będziemy musieli czekać na przyjazd karetki godzinę, bo zostanie ona przeniesiona do innego miasta? – komentują mieszkańcy.

Jak zapewniają przedstawiciele wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka, przedmiotowe zmiany nie powodują zagrożenia dla dalszego funkcjonowania miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego i obecnie nie przewiduje się jego likwidacji ani przeniesienia. Takie zapewnienia jednak nie uspokajają ani pracowników sosnowieckiego pogotowia, ani mieszkańców, ani lokalnych samorządowców, którzy zgodnie przyznają, że niepokoi ich brak transparentności przy podejmowaniu decyzji.