Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ma zostać połączone z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestują parlamentarzyści, samorządowcy i pracownicy pogotowia. Do tego grona dołączyli też dąbrowscy radni.

Połączenie obu jednostek planuje zarząd województwa śląskiego. Miałoby to nastąpić 1 lipca. Podczas środowej sesji rady miejskiej, radni z Dąbrowy Górniczej jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec takiego rozwiązania.

– 15 marca, podczas komisji ochrony zdrowia i pomocy społecznej Rady Miejskiej, rozmawialiśmy na ten temat z wicemarszałkiem województwa śląskiego, dyrektorem departamentu nadzoru podmiotów leczniczych i ochrony zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, którzy zapewniali radnych, że pacjenci po dokonanej reorganizacji nie odczują żadnej zmiany. Uważamy, że efektami dobrej zmiany winny być wymierne korzyści dla pacjentów. Nie znajdujemy racjonalnych argumentów przemawiających za wprowadzeniem w życie planów zarządu województwa śląskiego. Dlatego też w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkanek i mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego domagamy się zaprzestania prowadzenia działań zmierzających do połączenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach – mówiła radna Krystyna Stępień, przewodnicząca komisji ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Najważniejsze zdrowie Zagłębiaków

Uzasadniając decyzję, radni podkreślili m.in., że nie zgadzają się na centralizację ratownictwa medycznego i zniszczenie jego regionalnego charakteru. W ich ocenie istnieje duże prawdopodobieństwo, że wpłynie to niekorzystnie na działalność całego systemu ratownictwa i pogorszy bezpieczeństwo mieszkańców.

– Podzielam obawy radnych i również jestem zaniepokojony ewentualnymi skutkami, jakie mogą wyniknąć z włączenia Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu w struktury Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Najważniejsze dla mnie jest to, aby nie ucierpiało bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Dąbrowy Górniczej i całego regionu Zagłębia – podsumował inicjatywę radnych Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Projekt uchwały sprzeciwiającej się połączeniu jednostek pogotowia poparło jednogłośnie 22 radnych, czyli wszyscy, którzy uczestniczyli w środowej sesji.

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu

Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu obejmuje swym zasięgiem Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Jaworzno oraz powiaty będziński i zawierciański. Zespoły Ratownictwa Medycznego, które wyjeżdżają na wezwania, stacjonują w Dąbrowie, Będzinie, Czeladzi, Sosnowcu, Jaworznie, Mierzęcicach, Siewierzu, Zawierciu, Kroczycach, Pilicy i Szczekocinach. W strukturze RPR Sosnowiec działa bezpośrednio 27 zespołów, w tym 17 podstawowych, 6 specjalistycznych i 3 transportowe oraz jako podwykonawstwo w Myszkowie 2 podstawowe i 1 specjalistyczny. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach działa na terenie większość śląskich miast, m.in. Katowic, Chorzowa, Bytomia, Zabrza, Gliwic, Tychów, Żor. Bezpośrednio w strukturze WPR funkcjonuje 77 zespołów ratownictwa medycznego (59 podstawowych i 18 specjalistycznych), a 11 zespołów (7 podstawowych i 4 specjalistyczne) poza strukturą, jako podwykonawstwo.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Sosnowieckie pogotowie ma zostać połączone WPR w Katowicach. Co to oznacza dla mieszkańców?