W związku z nowymi restrykcjami sanitarnymi obowiązującymi na terenie całego kraju biskup Grzegorz Kaszak zaapelował do kapłanów i wiernych o przestrzeganie obostrzeń.

Według słów ministra zdrowia zbliżamy się do szczytu trzeciej fali koronawirusa, a Polska znajduje się w trudnej sytuacji. Z każdym dniem przybywa liczba osób zakażonych. Rząd wprowadził kolejne obostrzenia, które będą obowiązywały m.in. podczas nadchodzących świąt wielkanocnych.

Pomimo trudnej sytuacji i zaostrzenia zasad bezpieczeństwa rząd nie zdecydował się jednak na czasowe zamknięcie kościołów, w jedynie na ograniczenie liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwie. O przestrzeganie nowych zasad zaapelował sosnowiecki biskup Grzegorz Kaszak.

– Jeszcze niedawno mieliśmy nadzieję, że zbliżające się święta Zmartwychwstania Pana przeżywać będziemy w duchu radości. Szerząca się epidemia i wprowadzane obostrzenia skłaniają nas jednak do zadumy i do kapłańskiej solidarności w tych niełatwych czasach. Kapłańska solidarność połączona z odpowiedzialnością za siebie nawzajem i za naszych wiernych pozwolą nam trwać w nadziei przy Zmartwychwstałym Panu i tę nadzieję dawać innym – mówi bp Grzegorz Kaszak.

Według biskupa najważniejsza jest teraz zbiorowa odpowiedzialność. – Wprowadzone w ostatnich dniach ograniczenia – także w kościołach – budzą dziś wiele emocji zarówno u księży, jak i ludzi świeckich. Niech emocje ustąpią miejsca naszej kapłańskiej odpowiedzialności za kościół i za naszych wiernych – dodaje bp Grzegorz Kaszak.

Sosnowiecki duchowny zaapelował do księży o respektowanie obostrzeń. – Apeluję o poważne potraktowanie zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach (1 osoba na 20 m2). Podczas sprawowania w kościele mszy świętej i innych nabożeństw należy z najwyższą troską zachować wszystkie zasady dotyczące bezpieczeństwa, stosowanego dystansu osób, zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem sprawującego kult religijny) oraz dezynfekcji rąk i powierzchni. Nadal zalecam wiernym przyjmowanie komunii św. na rękę – podkreślił sosnowiecki duchowny.

W swoim apelu biskup zwrócił również uwagę, że nieprzestrzeganie obowiązujących zasad może skutkować jeszcze surowszymi restrykcjami. – Coraz częściej i głośniej odzywają się ci, którzy domagają się zamknięcia kościołów. Nie dajmy tym środowiskom argumentów do ręki. Pamiętajmy, że nasza wspólna i solidarna troska o bezpieczeństwo i życie naszych wiernych uchroni nas przed koniecznością wprowadzenia kolejnych, bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa, w tym zamknięcia także kościołów – zaznacza biskup Kaszak.