W 2022 roku w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu zaplanowano szereg modernizacji, w tym miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Jednak głównym przedsięwzięciem jest budową nowej siedziby.

Wśród najważniejszych planów inwestycyjnych RPR na najbliższych 12 miesięcy znalazły się: modernizacja miejsc stacjonowania zespołów pogotowia w Szczekocinach, Pilicy i Mierzęcicach, prace remontowe w stacji Pogotowia Ratunkowego w Dąbrowie Górniczej, Zawierciu i Jaworznie (II etap, I etap wykonany został w lipcu 2021 roku) oraz prace przygotowawcze do budowy nowej siedziby dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

– Jedna z najnowocześniejszych siedzib pogotowia w Polsce powstanie właśnie w Sosnowcu. Dołączamy się do tej inwestycji przekazując działkę o wartości ok 1,5 mln zł. A pomyśleć, że nie tak dawno mówiło się o likwidacji. Cieszę się, że rozmowy z Urzędem Marszałkowskim i dyrektorem Pogotowia przyniosły efekt – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Sosnowieckie pogotowie już teraz dysponuje najnowocześniejszymi karetkami, ale nowa siedziba to przede wszystkim większe bezpieczeństwo mieszkańców, lepsze warunki pracy i nowoczesne rozwiązania techniczne. Zyskamy na tym wszyscy – podkreśla.

Ponadto w 2022 roku zespół Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeniesie miejsce swojego stacjonowania z Kroczyc do siedziby Jurajskiej Grupy GOPR w Podlesicach.

Dodatkowo zaplanowano zakup nowego sprzętu dla zespołów ratownictwa oraz zespołów transportu medycznego. Powstanie także nowa siedziba pogotowia. – Zdrowie publiczne to jeden z naszych priorytetów, zwłaszcza w dobie pandemii. Zarząd oraz Sejmik Województwa Śląskiego co roku konsekwentnie ujmują w budżecie środki na zadania związane z ochroną zdrowia w regionie – podkreśla Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Warto zaznaczyć, że Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu jest ważnym elementem systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim. – Zabezpiecza populację wynoszącą około 700 tysięcy mieszkańców realizując z roku na rok coraz więcej wyjazdów systemowych i transportów podstawowej opieki zdrowotnej. Cieszę się, że w efekcie wspólnych starań Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu dysponuje dziś ambulansami z najnowocześniejszym sprzętem. We wszystkich karetkach są nowoczesne defibrylatory, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, respiratory czy nowe pompy wolumetryczne. Zależy nam na tym, by sprzęt, w który są wyposażone, miał nie więcej niż 5 lat – dodaje Jakub Chełstowski.

Budowa nowej siedziby pogotowia będzie kosztowała 16-20 mln zł, a wsparcie zapewni Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Inwestycje RPR w Sosnowcu to kwota 7,5 mln zł – 2 mln zł to środki własne, 5,5 mln zł stanowi finansowanie zewnętrzne. – Jakość świadczonych usług jest niezwykle ważna, jednak nie da się tego celu osiągnąć bez odpowiedniego finansowania – akcentuje Izabela Domogała, członek zarządu województwa.

– Oprócz realizowania inwestycji Rejonowe Pogotowie Ratunkowe będzie prowadziło kilka pilotaży z zakresu nowych rozwiązań w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego – zapowiada Klaudiusz Nadolny, dyrektor RPR w Sosnowcu.

Rejonowa jednostka RPR w Zagłębiu zatrudnia około 400 osób, w tym 250 ratowników medycznych. Pogotowie w swojej strukturze posiada 23 zespoły ratownictwa medycznego oraz 4 zespoły transportu sanitarnego, które wyczekują w 12-stu miejscach stacjonowania na terenie Zagłębia.

W 2020 roku zrealizowali 56 509 wyjazdów systemowych oraz 1310 transportów POZ, a w 2021 roku 67 128 wyjazdów systemowych oraz 1453 transportów POZ. Ważniejsze inwestycje 2021 roku w Rejonowym Pogotowiu Ratunkowym w Sosnowcu to zakup 7 najbardziej nowoczesnych ambulansów typu C wraz z noszami elektrycznymi, zakup defibrylatorów, urządzeń do kompresji klatki piersiowej, 19 pomp wolumetrycznych oraz 5 respiratorów transportowych.