– Takie działania świadczą o kompletnej nieodpowiedzialności dyrektora i prezydenta, którzy nie potrafią zapewnić normalnego funkcjonowania placówki i ryzykują w ten sposób pozbawienie opieki medycznej mieszkańców naszego miasta – radni PiS komentują sytuację w dąbrowskim szpitalu.

W piątek, 6 października dyrektor Szpitala im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ogłosił, że placówka nie będzie udzielać nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W odpowiedzi na pismo, NFZ wezwał w trybie pilnym dyrektora szpitala do podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu przywrócenie realizowania świadczeń z zakresu NiŚOZ przy kompleksowym zabezpieczeniu świadczeń przez personel.

NFZ zagroził zerwania kontraktu i wykreślenia z tzw. sieci szpitali. Jednocześnie poinformowano nas, że dyrekcja ZCO zapewniła, że szpital „posiada zabezpieczenie obsady lekarskiej od dnia 15 października”.

Dąbrowscy radni klubu Prawo i Sprawiedliwość wydali w sprawie braku zapewnienia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oświadczenie, w którym ostro skrytykowali Zbigniewa Grzywnowicza, p.o. dyrektora szpitala i prezydenta Zbigniewa Podrazę.

W oświadczeniu czytamy: „Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej wyraża po raz kolejny stanowczy protest przeciw działaniom p.o. Dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej uniemożliwiającym sprawne i zgodne z Ustawą o sieci szpitali zarządzanie szpitalem. Takie działanie świadczy o kompletnej nieodpowiedzialności p.o. Dyrektora i Prezydenta Miasta, którzy nie potrafią zapewnić normalnego funkcjonowania placówki i ryzykują w ten sposób pozbawienie opieki medycznej mieszkańców naszego miasta.

Jako radni próbowaliśmy w licznych apelach i w 12 interpelacjach doprowadzić do usprawnienia funkcjonowania szpitala i do wyjaśnienia problemów. Występowaliśmy o zmiany kadrowe widząc nieporadność kierownictwa i rosnące zadłużenie sp zoz-u. Spotkało się to z lekceważeniem i brakiem odpowiedzi lub z udzielaniem odpowiedzi wymijających.
Sprawa szpitala w 116 000 mieście to nie tylko sprawa złego zarządzania majątkiem gminy, co potwierdzone zostało w miażdżącym zarówno dyrekcję szpitala, jak i urząd miejski Raporcie Najwyższej Izby Kontroli.

Jest to problem społeczny o ogromnym znaczeniu dla przyszłości miasta. To sprawa dostępu do świadczeń medycznych czyli problem zdrowotności obywateli w mieście o największych kosztach utraty zdrowia ze względu na zanieczyszczenie środowiska. Świadczeń niezbędnych na miejscu z możliwością kreowania polityki zdrowia publicznego i szeroko rozumianej profilaktyki. Bez szpitala stracimy takie możliwości.

Zapewnienie nocnej i świątecznej opieki medycznej to warunek udziału ZCO SS w sieci szpitali. Reforma zdrowotna przeprowadzona przez rząd Jerzego Buzka nie zdała egzaminu. Została ona szybko zmieniona przez rząd SLD, który w miejsce wprowadzonych przez AWS samorządowych kas chorych wprowadził w 2003 roku scentralizowany Narodowy Fundusz Zdrowia. Ten system się nie sprawdził. Dotychczasowe funkcjonowanie lecznictwa zamkniętego oparte o konkurs ofert, powodowało ograniczanie z roku na rok przeznaczanych dla nich środków finansowych.

Obecna zmiana ma na celu wyeliminowanie błędów i poprawę finansowania. Dostosowanie się do wprowadzonych zmian to realizacja zapisów ustawy, które nałożyły na szpitale szereg nowych obowiązków. Trzeba się do nich dostosować. Dlaczego wszystkie szpitale w sieci potrafiły to zrobić, a szpital w Dąbrowie Górniczej nie?

Chcielibyśmy poznać przyczyny takiego zarządzania szpitalem i naruszenia zasad Ustawy o szpitalach w sieci. Sprzeciwiamy się stanowczo obarczaniem winą za to rządu PiS.
Odpowiedzialność za stworzenie tak niebezpiecznej sytuacji, która grozi zamknięciem szpitala ponoszą: p.o. Dyrektora szpitala, Społeczna Rada Szpitala i Prezydent Miasta. Lista szpitali w sieci została ogłoszona w czerwcu 2017 roku.

Co robiono przez kilka miesięcy i dlaczego nie informowano społeczeństwa o zagrożeniach? Jaki wpływ na brak uruchomienia nocnej i świątecznej opieki mają złe stosunki dyrekcji z pracownikami?

W celu wyjaśnienia przyczyn zagrożeń występujemy w osobnych pismach z przedmiotowymi wnioskami do: Prezydenta Miasta, p.o. Dyrektora i do Dyrektora NFZ w Katowicach. Tylko poznanie stanowiska tych instytucji pozwoli na ocenę przyczyn i podjęcie działań ratunkowych. Również działań finansowych, jeżeli stan finansów szpitala okaże się główną przyczyną obecnej zapaści. Ostatnio poparliśmy wsparcie szpital z budżetu miasta. Jak widać kryzys jest głębszy i doraźne środki tylko przedłużają obecny stan. Apelujemy o szeroki program naprawczy, który poprą wszystkie środowiska. Żadne kolejne narady nic nie pomogą. Tu konieczne są jak najszybsze radykalne działania.

Podzielamy w pełni obawy mieszkańców. Apelujemy do Pana Prezydenta o zmianę swojej oceny działalności dyrekcji szpitala i podjęcie jak najszybciej decyzji ratujących ZCO SS, zarówno personalnych jak i finansowych.

Apelujemy do wszystkich środowisk w Dąbrowie Górniczej o poparcie takich działań”.