Jaworzno ma zwiększyć kwotę dotacji do ekoogrzewania o blisko 840 tys. złotych czyli łącznie do poziomu 1,5 mln zł. Pozwoli to na realizację 376 wniosków o dopłatę do instalacji ekologicznych źródeł ogrzewana, które do gminy złożyli mieszkańcy. O przyznaniu tych środków, zdecydują 10 lutego podczas sesji jaworzniccy radni.

W budżecie miasta na 2022 r. na dotacje do ekologicznych urządzeń grzewczych zabezpieczono środki w wysokości 620 tys. zł. Owa kwota jest niewystarczająca, ponieważ zależnie od przyjętych rozwiązań, dofinansowanie otrzymałoby jedynie 151 pierwszych wnioskodawców. By wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli dokumenty o wsparcie otrzymali dopłaty, prezydent miasta zawnioskował o podniesienie dotychczasowej kwoty o dodatkowe 840 tys. złotych. Co łącznie oscyluje na sumę 1,5 mln złotych.

– Dodatkowe środki, jakie miasto przeznaczy na wymianę ekologicznych źródeł ciepła, pozwolą na zapewnienie finansowania wszystkich złożonych przez mieszkańców, w wyznaczonym terminie, wniosków – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. – Działania jakie podejmujemy mają na celu zapewnienie jak największej liczbie mieszkańców możliwość wymiany źródeł ciepła i dostosowania się do śląskiej uchwały antysmogowej, tj. zobowiązania do likwidacji kotłów pozaklasowych na paliwa stałe, która dokładnie określa przydatność danego źródła ciepła do dalszej przydatności – dodaje.

Gminna dotacja do ekologicznych urządzeń grzewczych w 2022 roku wynosi 4 tys. zł, przy czym dla urządzeń węglowych jest to kwota 3 tys. zł. Dodatkowo, w przypadku wymiany źródła ciepła do nowo budowanych przyłączy sieciowych (ciepło, gaz) można uzyskać dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł. Natomiast, dotacja do ekologicznych urządzeń wykorzystywanych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 4 tys. zł, jednak nie więcej niż koszt zakupu brutto tego urządzenia, bez kosztów montażu.