Prezydent Sosnowca apeluje do ministra zdrowia o wznowienie bezpośredniego przyjmowania pacjentów.

Pacjenci coraz częściej zgłaszają uwagi pod adresem utrudnionego kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Panująca w ostatnich miesiącach sytuacja wywołana pandemią spowodowała, że pacjenci chorujący na inne schorzenia, niezwiązane z COVID-19, zostali pozbawieni możliwości skutecznego leczenia. Ponadto, telefoniczna ocena stanu zdrowia spotyka się ze sporym zastrzeżeniem.

Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński zwrócił się o możliwą zmianę wytycznych dla podmiotów leczniczych, aby przywrócić dostępność do bezpośrednich wizyt lekarskich. Pismo w tej sprawie skierował do ministra zdrowia.

– Naczelną rolą samorządu terytorialnego jest zapewnienie swoim mieszkańcom warunków gwarantujących pełnię dobrobytu i dobrostanu. Dbałość o stan zdrowia jest szczególnie kluczowa w okresie sytuacji epidemicznej, w jakiej obecnie się znajdujemy. Władze gminy dokładają wszelkich starań, aby zabezpieczyć mieszkańcom bezpieczny dostęp do podmiotów leczniczych. Pandemia wirusa SARS-Cov-2 zmieniła jednak sposób funkcjonowania placówek służby zdrowia, ograniczając bezpośrednie wizyty lekarskie na rzecz usług telemedycyny – zaznacza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. – Zdajemy sobie sprawę, iż zmiana formy udzielonej pomocy została podyktowana ograniczeniem ryzyka zachorowania na COVID-19, zarówno przez pacjentów jak i pracowników medycznych. Minimalizowanie wystąpienia ogniska zakażenia koronawirusem wpływa na sytuację zdrowotna – dodaje.

Jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się wznowienie pracy przychodni i poradni specjalistycznych. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Sosnowca, coraz częściej zgłaszających uwagi pod adresem utrudnionego kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, zwracam się o zweryfikowanie wytycznych dla podmiotów leczniczych, przywracając dostępność do bezpośrednich wizyt lekarskich. Jest to szczególnie uzasadnione w sytuacji, kiedy to lekarz POZ ma być pierwszym ogniwem systemu, diagnozującym zachorowania na COVID-19 – apeluje prezydent Sosnowca.

Chorzy skarżą się, że z powodu zagrożenia epidemicznego nie mogą odwiedzić przychodni, a tym samym uzyskać rzetelnej porady na temat swojego stanu zdrowia.To z kolei wywołuje spory niepokój społeczny oraz obawy o swoje zdrowie, a nawet życie.

– Uskarżający się mieszkańcami są często dotknięci chorobami przewlekłymi, wymagającymi osobistej rozmowy z lekarzem na temat przebiegu ich choroby. Czują się pozostawieni sami sobie, wręcz odizolowani od pomocy medycznej. Szczególnie osoby starsze nie potrafią odnaleźć się w obecnej sytuacji, czując duże zagrożenie wynikające ze zmiany dotychczasowego sposobu leczenia – zaznacza Arkadiusz Chęciński. – Utrudniony dostęp do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wpływa negatywnie na stan zdrowia mieszkańców, którzy mają ograniczoną diagnostykę i pomoc specjalistyczną. Obecnie występuje duża dysproporcja pomiędzy liczbą udzielonych porad telefonicznych a liczbą wizyt pacjenta u lekarza. Z pozyskanych informacji od sosnowieckich podmiotów leczniczych wynika, iż stosunek wynosi nawet 80:20 – wyjaśnia prezydent Sosnowca. – W związku z powyższym oczekuję na państwa stanowisku – kończy swoje pismo.