We wtorek, 8 września odbyła się wideokonferencja Dariusza Piontkowskiego z kuratorami oświaty oraz przedstawicielami GIS, która dotyczyła aktualnego funkcjonowania szkół oraz zmian, które mają zapewnić bezpieczeństwo uczniów.

Tematem spotkania była aktualna sytuacja dotycząca funkcjonowania szkół i placówek w pierwszych dniach września. Minister edukacji przypomniał podstawowe kwestie prawne pozwalające dyrektorom szkół na bezpieczny powrót uczniów do szkół i placówek.

Uszczegółowił także kwestie związane z organizacją indywidualnego nauczania w obecnych warunkach, przypomniał również o czasie trwania lekcji zdalnej. W tym roku szkolnym czas trwania godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie będzie mógł wynosić od 30 do 60 minut. Pozostaje jednak zasada, że podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut.

Jak podaje MEN, zgodnie z informacjami uzyskanymi od kuratorów oświaty na podstawie danych od dyrektorów, 8 września br. w trybie stacjonarnym pracowało blisko 48,4 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, co oznacza prawie 100 procent placówek pracujących w tradycyjny sposób (99,80 proc.) w trybie mieszanym pracowało 58 placówek (tj. 0,12 proc. wszystkich) w zdalnym – 37 przypadków w skali całego kraju (tj. 0,08 proc. wszystkich).

Ponadto, minister edukacji przypomniał, że w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Z wnioskiem w tej sprawie muszą zgłosić się do dyrektora placówki rodzice dziecka albo pełnoletni uczeń. Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi zorganizowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podkreślono również, że nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć. Kwestie te zostały doprecyzowane w rozporządzeniach, które podpisał kilka dni temu.