Poznaliśmy już wyniki Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Najwięcej głosów otrzymało zadanie „Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach”, które uzyskało 4682 głosy. W sumie zrealizowane zostaną cztery projekty.

Od 14 do 30 września mieszkańcy Jaworzna wybierali najlepsze projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok. W sumie oddano 17 797 głosów (5268 drogą elektroniczną i 12529 w sposób tradycyjny). Dokonana weryfikacja wykazała 16 042 głosów ważnych oraz 1755 głosów nieważnych.

W przyszłym roku w Jaworznie zrealizowane zostaną cztery zadania. Z puli głównej najwięcej głosów zyskał zgłoszony przez Mirosława Pieczarę projekt „Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach”, który otrzymał 4682 głosy. Koszt inwestycji to 2 390 200 złotych.

Kolejnym projektem, który uda się zrealizować będzie „Naturalny Plac Zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach”. Jego autorem jest Filip Kucharski. Na zadanie zagłosowało 758 osób, a jego koszt wyniesie 205 tys. złotych.

Oprócz tego zostaną wykonane jeszcze dodatkowe dwa zadania z puli do 200 tys. złotych. Pierwszy z nich będzie projekt „Uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy planowanym mini boisku w Jeleniu Dębie” (730 głosów). Zadanie zgłosiła Angelika Woźniak, a jego koszt to 85 tys. zł.

Drugie zadanie z tej puli to „Jaworznickie Przystanki Rowerowe w GEOsferze, Parku Gródek i Centrum wraz z samoobsługowym punktem naprawy rowerów” (118 głosów). Autorem projektu jest Kamil Łach, a jego koszt szacuje się na 98,4 tys. złotych.

Przypomnijmy. W tegorocznej edycji JBO mieszkańcy mogli głosować na 28 wniosków. Wśród zgłoszonych projektów znalazły się m.in.: boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem sportowym i wyposażeniem w mobilne miasteczko ruchu drogowego, strefa sportu i relaksu dla dzieci i dorosłych, budowa wielofunkcyjnego parku sprawnościowego czy budowa zewnętrznego oraz oświetlonego kortu do gry w padla. Wysokość środków budżetu obywatelskiego na 2021 rok wynosi 2,8 mln złotych.