Trwają prace związane z budową ścieżki edukacyjnej w ramach sławkowskiej części Zagłębiowskiego Parku Linearnego. To będzie ciekawe miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

W pobliżu kanału Walcowni i kapliczki św. Trójcy powstaje nowa ścieżka spacerowa oraz dwie kładki. – Chcemy wyeksponować wartościowe i atrakcyjne turystycznie obszary w dolinie Białej Przemszy oraz tereny chronione i cenne przyrodniczo – mówi Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Głównym celem projektu jest skomunikowanie istniejącej ścieżki rowerowo-pieszej biegnącej po starym nasypie kolejowym z miejscami atrakcyjnymi przyrodniczo i widokowo. Istniejący nasyp stanowi część zabytkowego kompleksu walcowni z 1825 roku. Ścieżka ma powstać jeszcze w tym roku.

Realizacja inwestycji pn.: “Zagospodarowanie terenu nad rzeką Białą Przemszą polegające na budowie ścieżki edukacyjnej i 2 kładek edukacyjnych” możliwa jest dzięki dofinansowaniu, które otrzymało miasto. Całkowity koszt zadania wynosi 1,7 mln zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 1 030 317,66 zł oraz 159 146,99 zł z budżetu państwa.