Rafał Adamczyk burmistrzem Sławkowa jest od 2014 roku. Co udało się przez ten czas zrobić w mieście i jakie plany na kolejne lata? – Ostatnie cztery lata to czas wielu zmian w mieście – mówi w naszym wywiadzie.

Kilka dni temu Rafał Adamczyk oficjalnie ogłosił, że będzie walczyć o drugą kadencję. – W wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października ponownie będę ubiegał się o możliwość sprawowania funkcji burmistrza miasta – powiedział włodarz Sławkowa.

Powoli dobiega końca kadencja. Jak oceni Pan ostatnie cztery lata?

Był to czas wielu zmian w mieście. W pierwszej kolejności trzeba było skoncentrować się na rozwiązywaniu problemów zastanych po poprzedniej kadencji. Myślę tu chociażby o kondycji i sposobie zarządzania miejską służbą zdrowia, kiepskiej ofercie kulturalnej, bardzo zaniedbanych drogach i wielu innych. I takimi właśnie problemami trzeba było zająć się w pierwszej kolejności. Pierwsze trzy lata to również czas opracowywania nowych projektów inwestycyjnych. Ostatni rok to koncentracja działań związanych z włączeniem Sławkowa w działania ponadlokalne: włączenie miasta do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz budowa pozycji Sławkowa w GZM, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, czy sieci miast progresywnych. Oczywiście wdrażaliśmy kolejne rozwiązania lokalnych problemów.

Co przez ten czas udało się zrobić? Co uważa Pan za swój największy sukces?

Dzięki zmianom personalnym udało się znacząco poprawić sytuację lokalnej służby zdrowia. W tej kadencji budżet na inwestycje przekroczył 21,7 mln zł, co daje wzrost o ponad 6,3 mln zł w stosunku do poprzedniej kadencji. Pozyskaliśmy ponad 13,15 mln zł środków zewnętrznych na realizację różnych projektów służących rozwojowi miasta. O ponad 2,6 mln zł więcej wydaliśmy w tej kadencji na naprawę lokalnych dróg. Jednocześnie o prawie 1,2 mln zł zmniejszyliśmy zadłużenie miasta. To dużo, biorąc pod uwagę, że roczny budżet Sławkowa to ok. 35 mln zł. Ponadto w ostatnich 3 latach zwiększyliśmy dochody miasta.

Dziś Sławków znajduje się na 50. miejscu w Polsce, po awansie z 70 miejsca, w rankingu zamożności na 590 miast (bez miast wojewódzkich, powiatowych i miast na prawach powiatu) wg miesięcznika „Wspólnota”. Wprowadziliśmy wiele nowych form działań społecznych, angażując w nie wszystkie pokolenia mieszkańców. Cieszę się, że udało się też już pozyskać ponad 5,8 mln zł na projekty, które będą realizowane po 2018 roku. A obecnie czekamy na decyzję o przyznaniu miastu kolejnych prawie 4 mln. Bez wątpienia bardzo ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej było pozyskanie dla miasta stacji pogotowia ratunkowego z karetką, a także zakup nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej, która jest jedyną jednostką ratowniczo-gaśniczą w mieście.

Rafał Adamczyk  - fot. mat. pras.
Rafał Adamczyk – fot. mat. pras.

Czego nie udało się zrobić?

Problemem pozostaje kwestia rozbudowy systemu kanalizacji w mieście. Na inwestycje tego typu potrzebne jest ponad 60 mln i to bez kosztów odbudowy dróg i ulic. To gigantyczna kwota, ponieważ problem dotyczy ulic w najstarszej części miasta oraz w strefie o bardzo rozproszonej zabudowy. Sam wkład miasta do inwestycji jest szacowany na poziomie 15 mln zł. Realizacja takiej inwestycji spowodowałaby albo niedopuszczalny i niebezpieczny dla miasta wzrost zadłużenia, albo konieczność rezygnacji z realizacji innych zadań inwestycyjnych. W celu ochrony środowiska i zasobów wodnych i sukcesywnego rozwiązywania problemu dostępu do kanalizacji, rozwijamy program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni i zamierzamy usprawniać system odbioru ścieków od mieszkańców wozami asenizacyjnymi.

Czy powtórzyłby Pan wszystkie swoje dotychczasowe decyzje? Czy widzi Pan jakieś błędy?

W zasadzie tak. Jedynie patrząc na sytuację w służbie zdrowia w 2015 roku i brak prawdziwej woli współpracy wcześniejszego dyrektora ośrodka zdrowia nad rozwiązaniem tych problemów, zapewne podjąłbym wcześniej decyzję o rozwiązaniu z nim umowy o pracę.

Jaką ma Pan wizję na kolejne lata? Co jeszcze chciałby Pan zmienić?

Czeka nas realizacja przygotowanego w tej kadencji programu inwestycyjnego z dofinansowaniem unijnym. Jeżeli decyzje do końca września o dofinansowaniu kolejnych inwestycji będą dla miasta korzystne, to czeka nas realizacja programu inwestycyjnego o wartości ponad 18 mln z dofinansowaniem zewnętrznych wartości prawie 10 mln. To jeden z ważnych efektów naszej pracy w tej kadencji. Wśród inwestycji, które zrealizujemy po 2018 roku jest między innymi budowa sławkowskiej części Zagłębiowskiego Parku Linearnego, czyli miejskiej plaży, ekologicznych ścieżek dydaktycznych, wodnego placu zabaw, siłowni street workout i przystani kajakowej. Wśród innych inwestycji warto wspomnieć między innymi o termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury, remoncie Działu Kultury Dawnej MOK i stworzeniu na jego poddaszu Centrum Edukacji Ekologicznej, adaptacji zrujnowanego budynku po byłym przedszkolu na potrzeby TKKF, na siłownię, sale do ćwiczeń i świetlicę dla dzieci i młodzieży. Oczywiście cały czas pracujemy nad opracowywaniem kolejnych zadań inwestycyjnych.

Rafał Adamczyk na spływie kajakowym - fot. Facebook
Rafał Adamczyk na spływie kajakowym – fot. Facebook

Przed jakimi wyzwaniami stoi teraz Sławków. Gdzie widzi Pan to miasto za kilka lat?

Bardzo chciałbym, by Sławków był przyjaznym i bezpiecznym miastem dla swoich mieszkańców, z bogatą ofertą edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i turystyczną, wpisanym w globalne procesy gospodarcze w oparciu o terminale szerokiego toru i Drogę Krajową Nr 94.

Wśród kierunków rozwoju na pierwszym miejscu stać musi kontynuowanie programu kompleksowych remontów dróg, dalsze prace w zakresie modernizacji sieci wodociągowej, poprawa systemu gospodarki odpadami odbieranymi od mieszkańców. To kierunki wewnętrznego rozwoju. Na zewnątrz chciałbym kontynuować budowanie współpracy Sławkowa ze swoim sąsiadami, a także odpowiednie wpisanie miasta w Nowy Jedwabny Szlak i projekty metropolitalne.

Warto zauważyć, że rosnące znaczenie sławkowskich terminali szerokiego toru jest ważnym punktem zainteresowań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Na ukończeniu są prace nad strategią rozwoju metropolii. W dokumencie tym, udało się również zapisać budowę łącznika drogowego pomiędzy Sławkowem a drogą ekspresową S1 w Sosnowcu. Mocno o to zabiegałem, wspólnie z prezydentami Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Efektem powstania łącznika będzie usprawnienie obsługi transportowej sławkowskich terminali szerokiego toru i zlikwidowanie uciążliwości z tego płynących dla mieszkańców, między innymi ulicy Hrubieszowskiej. Innym ważnym wyzwaniem jest także doprowadzenie do likwidacji przez administrację rządową lub spółki kolejowe nielegalnego składowiska odpadów na zamkniętych terenach kolejowych, znajdujących się w granicach administracyjnych Sławkowa.

***

Rafał Adamczyk – burmistrz Sławkowa od 2014 roku. Menadżer w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, specjalista w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zarządzania projektami. Samorządowiec od 20 lat, w latach 1998-2002 radny Rady Miejskiej w Sławkowie, w latach 2003-2011 odpowiedzialny za przygotowywanie wniosków o dotacje unijne i krajowe dla miasta Sławkowa, od 2010 roku radny Rady Powiatu Będzińskiego, w latach 2013-2014 pełnił funkcję wicestarosty będzińskiego. Wyróżniony m.in. tytułem Samorządowca Roku 2017 czasopisma „Wspólnota” i Złotą Odznaką Honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Instruktor harcerski ZHP. Mąż, ojciec, społecznik. Pasjonat aktywnej turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here