Nie cichną słowa krytyki ze strony mieszkańców Sosnowca na temat nowo powstałego buspasa na Zagórzu. Sosnowieccy urzędnicy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości opublikowali na stronie miasta informację, kto i jak może korzystać z buspasa.

Od 1 lipca działa nowy buspas w Sosnowcu, który znajduje się wzdłuż ulicy Braci Mieroszewskich i 11 Listopada. Wcześniej, bo od momentu pojawienia się informacji o pomyśle jego powstania, mieszkańcy sprzeciwiają się tej decyzji. Uważają, że decyzja w tej sprawie została podjęta bez konsultacji z mieszkańcami miasta, a sam buspas nie wprowadza żadnych udogodnień i jest sporym utrudnieniem dla mieszkańców.

Wielokrotnie mieszkańcy zadają pytanie po co został wprowadzony w tym miejscu buspas czy o co zyskają mieszkańcy Zagórza w najbliższych miesiącach. Na te i inne pytania postanowili odpowiedzieć sosnowieccy urzędnicy, którzy przekonują, że buspas to tylko część całego projektu, który będzie realizowany przez kilka lat.

– Chcemy zmienić tę największą dzielnice Sosnowca. Usytuowane blisko siebie bloki nie muszą być tylko sypialnią ale miejscem, w którym można bezpiecznie i bez nadmiernego hałasu spędzić czas wolny. Musimy też sobie odpowiedzieć na pytanie czy chcemy aby Zagórze było dzielnicą tranzytową, dla kierowców podróżujących z kierunku na przykład z Dąbrowy Górniczej do Mysłowic? Czy chcemy aby tak ogromna liczba samochodów ciężarowych codziennie pokonywała ulicę Braci Mieroszewskich i 11 Listopada. Należy zapewnić mieszkańcom okolic najważniejszych ulic Zagórza bezpieczeństwo, by codziennie nie martwili się o swoich najbliższych pokonujących pieszo dwupasmową arterie – czytamy a stronie urzędu miasta.

Jak wynika z policyjnych statystyk w 2018 i 2019 roku przy ulicy Braci Mieroszewskich i 11 Listopada doszło do wielu kolizji i groźnych zdarzeń drogowych, 34 wypadków, 12 potrąceń, w których rannych zostało 35 osób. Mimo wielu policyjnych kontroli kierowcy nie respektują ograniczeń prędkości, które oprócz wyprzedzania na przejściu dla pieszych są najgroźniejszym powodem wypadków w tym rejonie. Prosta, dwupasmowa droga zachęca do rozwijania zbyt dużych prędkości, zdecydowanie przekraczających 50km/h.

Powstanie buspasa w ciągu ulic Braci Mieroszewskich i 11 Listopada są elementem szerszej strategii – “Bezpieczne Zagórze”. Na czym ona dokładnie polega? “Bezpieczne Zagórze” ma być miejscem spokojnego i zdrowego odpoczynku i rekreacji w zieleni, dostępnej dla wszystkich mieszkańców. Dlatego priorytetem na krótkich dystansach będzie ruch pieszy, a na dalszych – komunikacja zbiorowa.

Komunikacja zbiorowa

Szkielet zmian będzie tworzyła linia tramwajowa, która za ok. 33 miesiące dotrze do centralnej części Zagórza. Dzięki odpowiednim programom sygnalizacji świetlnej tramwaj uzyska priorytet na przejazdach przez drogi. Nowe przystanki będą rozmieszczone zgodnie z zasadami technicznymi, ale w takich lokalizacjach, które zapewnią mieszkańcom szybki dostęp. Będą ponadto powiązane z przystankami autobusowymi, co usprawni przesiadki.

Wkrótce Tramwaje Śląskie rozpiszą przetarg na przebudowę torowiska wzdłuż ulic 11 Listopada i Wojska Polskiego, czyli od Dańdówki aż do Niwki (linia nr 26). Tam, gdzie to będzie możliwe, pojawi się dodatkowy tor, co zwiększy przepustowość linii i dostępność kolejnych dzielnic miasta.

Dla sprawnego działania całej sieci konieczne jest jednak wprowadzenie połączenia północ-południe, między Mysłowicami i Dąbrową Górniczą, obsługiwanego obecnie przez linię autobusową nr 18. Z tego powodu rozwiązania tramwajowe uzupełni buspas w ciągu ulic 11 listopada i Braci Mieroszewskich – planowanej trasy Szybkiego Transportu Autobusowego. Po jego wydzieleniu będzie można zwiększyć częstotliwość kursowania pojazdów, a w sytuacjach awaryjnych wykorzystać go jako korytarz dla służb ratunkowych.

Ruch pieszy

Przy przejściu dla pieszych, gdzie pojawiało się najwięcej wypadków z udziałem pieszych zostanie spowolniony ruch poprzez zwężenie fragmentu jezdni. Ostatecznie pozytywnie wpłynie to na bezpieczeństwo.

W kwietniu 2021 roku oddany do użytku zostanie zmodernizowane największe przejście podziemne w Zagórzu – przy rondzie im. Jacka Siemieńskiego u zbiegu ulic Braci Mieroszewskich, Długosza i Dmowskiego. – Wzorem rozwiązań zastosowanych w przypadku innych remontowanych obiektów tego typu, zamontujemy platformy przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich, monitoring i głośniki do bezpośredniej komunikacji, a także oznaczenia w języku Braille’a, które ułatwią przemieszczanie się ludziom niedowidzącym i niewidomym – podkreślają urzędnicy.

Dwa inne przejścia w dzielnicy nie będą już w przyszłości remontowane, a stopniowo wyłączane z eksploatacji. W ich miejsce wprowadzone zostaną przejścia w poziomie jezdni, ze wszystkimi elementami wzmacniającymi bezpieczeństwo pieszych.

Ponadto, inwestycji tramwajowej będzie towarzyszyła przebudowa ulicy Wojska Polskiego i wiaduktu kolejowego, co poprawi bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku. Przystanki Niwka Pawiak i Dańdówka Dworzec PKP zyskają drugi peron, co wyeliminuje wysiadanie na jezdnię.

Ruch rowerowy

Urzędnicy wyjaśniają, że miastu zależy na tym, żeby rower był atrakcyjną i bezpieczną opcją przy podróżowaniu na krótszych dystansach, a nie tylko narzędziem rekreacji. Do tego potrzebna jest odpowiednia infrastruktura. – W Zagórzu zbudujemy więc nową drogę rowerową – od granicy z Dąbrową Górniczą do Dańdówki, do ulicy Andersa. Poza tym w dzielnicy powstają nowe stacje roweru publicznego – mówią przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Ruch samochodowy

Samorząd walczy o budowę węzła, który pozwoli na bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S1 terenów przemysłowych po dawnej kopalni piasku Maczki-Bór oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki temu tiry nie będą jeździły ulicami Zagórza, Dańdówki i Niwki – drogi będą mogły być wykorzystane przez mieszkańców.

Miejska zieleń

Po raz pierwszy od powstania Zagórza na terenie dzielnicy urządzony zostanie nowy park. Zostanie on utworzony obok placu Papieskiego, więc mieszkańcy nie będą musieli już jeździć w inne rejony miasta, by w spokoju podziwiać przyrodę i odpocząć wśród drzew.

W Zagórzu wprowadzone też zostaną mniejsze zmiany. Miasto zadba o to, aby nowe torowisko wszędzie tam, gdzie to będzie możliwe, było zielone, natomiast w pasie rozdzielającym jezdnie ulicy 11 Listopada zostanie zasadzona łąką kwietna. Rośliny zostaną wysiane na odcinku pomiędzy rondem Żołnierzy Wyklętych i skrzyżowaniem z ulicą Majora Henryka Hubala Dobrzańskiego.

Dalej urzędnicy wyjaśniają, że rozbudowa i integracja układu komunikacyjnego jest jednym z ważnych celów strategii rozwoju miasta. Ma być osiągnięty poprzez działania zakładające zwiększenie udziału transportu publicznego w przemieszczaniu się osób.

W Planie Adaptacji Miasta Sosnowca do Zmian Klimatu do roku 2030 wskazane zostały rozwiązania wspierające rozwój transportu zrównoważonego, służące redukcji zanieczyszczeń powietrza. Wśród nich znalazła się budowa buspasów. Prowadzenie polityki mobilności promującej transport zbiorowy ma również swoje uzasadnienie metropolitalne.

– W naszej ocenie przełoży się to ostatecznie na zwiększenie komfortu zamieszkania. Z mapy akustycznej dla miasta wynika, że ulica Braci Mieroszewskich jest jednym z najbardziej uciążliwych odcinków drogowych (eksperci powiedzieliby, że poziom emisji hałasu w odległości 5 m od krawędzi jezdni osiąga 70 dB w porze dziennej i 65 dB w porze nocnej). Bez wprowadzenia ograniczeń w ruchu samochodów nie uda się zlikwidować tego problemu – podsumowują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Czy miasto planuje zmiany?

Obecnie jest to testowy projekt buspasa w Zagórzu, który obowiązuje od 1 lipca do końca czerwca 2021 roku. – W tym czasie będziemy zbierać wskazane powyżej informacje dotyczące zmiany liczby wypadków z udziałem pieszych – dzięki pozyskiwaniu danych od policji. Naszym celem jest całkowite wyeliminowanie zdarzeń z winy kierowcy, w których pieszy został ciężko ranny – wyjaśniają urzędnicy. – Jeżeli nie uda nam się osiągnąć założonych celów, wdrożone rozwiązanie buspasa poddamy rewizji – dodają.