W ramach obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej 2021 odbędzie się konkurs „Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu”. Jest to akcja ekologiczna skierowana do dzieci i dorosłych.

Piękno nie wymaga zasobów finansowych czy drogich przedmiotów. Praca i szczere intencje są w stanie zamienić najgorszy śmieć w coś pięknego. Ktokolwiek tak uważa powinien wziąć udział w konkursie, by udowodnić tę tezę.

Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym stworzeniu ozdoby na nadchodzące święta Bożego Narodzenia z materiałów nadających się do recyklingu (np. plastikowe butelki, kartonowe opakowania, metalowe puszki itp.).

Każdy może wziąć udział w konkursie, a praca musi być pojedyncza i samodzielnie przygotowana.  W przypadku jej przekazania na konkurs, musi zostać podpisana i zaopatrzona w kartę zgłoszeniową. Prace można:

  • przesłać pocztą na adres: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dział Instruktażu i Promocji, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Zrób to sam – ozdoby świąteczne z recyklingu”,
  • dostarczyć osobiście do Działu Instruktażu i Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościelnej 11 w godzinach jej otwarcia (poziom II).

Nagrody i warunki oceny

Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. 3 nagrody główne za zajęcie I, II, III oraz wyróżnienia w następujących kategoriach wiekowych:

  • dzieci do 6 lat;
  • dzieci 7 – 13 lat;
  • młodzież 14 – 17 lat;
  • dorośli.

Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych. Ocenie będzie podlegać: pomysłowość, kreatywność, zgodność z tematem, estetykę pracy. Nagrody w konkursie będą rzeczowe, a laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub mailowo.

Konkurs trwa do 22 listopada. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 26 listopada podczas Gali Finałowej Tygodnia Edukacji Globalnej 2021 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki.

Wszelkie pytania należy kierować do organizatora konkursu – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 32 266 43 76 lub mailowo na adres: promocja@biblioteka.sosnowiec.pl