Bezpieczny Strażak – Bezpieczna Dąbrowa Górnicza to projekt, który zyskał największe poparcie mieszkańców w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Do realizacji trafią jeszcze cztery inne projekty.

W internetowym głosowaniu, które trwało od 13 do 19 września uczestniczyło 7106 mieszkańców Dąbrowy Górniczej. To o 282 osoby więcej niż rok temu. Do wyboru było 13 projektów, które przeszły pozytywną weryfikację. Każdy z głosujących mógł wskazać 3 projekty przyznając im od 1 do 3 punktów.

Najwięcej osób (3007) wskazało na projekt Bezpieczny Strażak – Bezpieczna Dąbrowa Górnicza, przyznając mu w sumie 6527 punktów. To o prawie 1300 punktów więcej od projektu, który zajął drugie miejsce. Ponieważ zwycięski projekt nie wyczerpuje puli 4,7 mln zł przeznaczonej na budżet obywatelski w 2022 roku, do realizacji trafią jeszcze cztery inne projekty.

W ich przypadku o wyborze nie decydowała zgromadzona liczba punktów, lecz wartość, co pozwoliło efektywnie wyczerpać przeznaczoną na Budżet Obywatelski kwotę. W sumie wartość pięciu wybranych do realizacji projektów opiewa na 4 370 000 zł.

– Nierozdysponowanych pozostaje 330 tys. zł, które nie pokrywają kosztów żadnego z pozostałych 8 projektów. Będą one stanowiły rezerwę na pokrycie ewentualnych dodatkowych kosztów, które wynikną w trakcie realizacji – mówi Piotr Drygała, pełnomocnik prezydenta ds. społeczeństwa obywatelskiego i naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Zwycięskie projekty

Miasto, w ramach zwycięskich projektów doposaży 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Dąbrowy Górniczej w sprzęt ratowniczy oraz zakupi materiały szkoleniowe i promujące bezpieczeństwo wśród mieszkańców. Ponadto, zrealizuje projekt „Amfiteatr Pełen Życia w Ząbkowicach”, który polega na doposażeniu terenu z wieloletnią tradycją kulturalno-rekreacyjną o tężnię solankową wraz z elementami małej architektury czy oświetlenie terenu.

W przyszłym roku zostanie także zrealizowany projekt „Zielone przystanki”, który zakłada zakup i montaż 10 całkowicie nowych ekologicznych przystanków, których konstrukcja wykorzystuje wodę opadową, energię słoneczną i przyczynia się do zwiększania ilości tlenu w atmosferze.

Dodatkowo zostaną zamontowane urządzenia i przyrządy do wykonywania ćwiczeń z masą własnego ciała (Street Workout, kalistenika), który uzupełni istniejącą infrastrukturę sportową znajdującą się w obszarze zbiornika Pogoria III oraz zostanie nasadzona nowa roślinność w trzech lokalizacjach: jednej przy ulicy Krasińskiego oraz dwóch przy ulicy Wojska Polskiego.

CZYTAJ TAKŻE:

Lalki Baby born to świetna zabawka dla dziewczynek w różnym wieku