Maturzyści poznali już wyniki. Sprawdziliśmy, jak w tym roku poradzili sobie abiturienci z Zagłębia?

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie opublikowała wstępne wyniki tegorocznych matur. Jak się okazało, najgorzej wypadła matematyka.

Z tegorocznym egzaminem w województwie śląskim zmagało się w sumie 28 598 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

– Biorąc pod uwagę wynik egzaminu majowego, zdało go 22 tysiące 68 osób, czyli ok. 77 proc. absolwentów – komentuje Robert Wanic, dyrektor OKE w Jaworznie.

Obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało w woj. śląskim 97 proc. Matematykę zdało 81 proc., a język angielski – 94 proc. abiturientów. Dobrze wypadły także pozostałe języki obce – hiszpański (100 proc.), włoski (98 proc.), francuski i niemiecki (po 95 proc.) oraz rosyjski (90 proc.).

Egzaminu z więcej niż z jednego przedmiotu nie zdało ok. 7 proc. maturzystów, a ok. 15 proc. ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu tego roku (część pisemna 22 sierpnia, a część ustna w dniach 23-25 sierpnia 2017).

Wyniki matur w Polsce

W całym kraju do egzaminu dojrzałości przystąpiło 258 tysięcy 30 osób. Zdało 78,5 proc. Egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu nie zaliczyło 6,7 proc. zdających. W całym kraju egzamin z języka polskiego zdało 97 proc. maturzystów, a matematykę – 83 proc. Z kolei z językiem angielskim poradziło sobie 93 proc. zdających. Najlepiej wypadli maturzyści z województwa małopolskiego (83. proc.). Najsłabiej wypadło woj. zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie (po 74. proc.).

Jak poradzili sobie abiturienci z Zagłębia?

Najwięcej maturzystów do wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiło w Sosnowcu (1063), a najmniej w powiecie będzińskim (463). Jeśli chodzi o zdawalność, to największa była w Dąbrowie Górniczej (76,86 proc.), nieco mniejsza w Jaworznie (73,98 proc.), Sosnowcu (73,75 proc.) i w powiecie będzińskim (71,06 proc.).

Obowiązkowy egzamin z języka polskiego najlepiej napisali maturzyści z Dąbrowy Górniczej (96,9 proc.), minimalnie wyprzedzając Sosnowiec (96,4 proc.). W Będzinie zdało 95 proc. a w Czeladzi i Jaworznie – 93,7 proc.

Matematykę również najlepiej napisali abiturienci z Dąbrowy Górniczej (81,4 proc.). W Będzinie zdawalność wyniosła 79,38 proc., w Jaworznie 79,32 proc, a w Sosnowcu 78,17 proc. Najsłabiej wypadła Czeladź (50 proc.).

Z językiem angielskim najlepiej poradzili sobie maturzyści z Będzina (93,62 proc.). Nieco gorzej wypadli absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w Jaworznie (92,11 proc.). W Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu zdało 91,74 proc. maturzystów, a w Czeladzi – 82,22 proc.

Język niemiecki wszyscy zdali w Czeladzi, Dąbrowie Górniczej i Jaworznie. Z kolei w Będzinie zdało 94,74 proc. maturzystów, a w Sosnowcu – 91,30 proc.