W poniedziałek, 5 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna zaprezentowała wstępne wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Egzamin zdało 74,5 proc. tegorocznych absolwentów. Jak poradzili sobie uczniowie z województwa śląskiego?

Jak wynika z danych CKE tegoroczny egzamin zdało 74,5 proc. osób. 17,7 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Maturzyści, którzy nie zdali więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, mogą poprawiać wyniki dopiero za rok. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia, natomiast w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Najgorzej maturzyści poradzili sobie z matematyką. Egzamin maturalny z języka polskiego zdało 93 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, egzamin z matematyki zdało 79 proc. absolwentów, a egzamin z języka angielskiego 94 proc.

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 94 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 84 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 96 proc. Natomiast wśród absolwentów techników egzamin maturalny z polskiego zdało 90 proc. abiturientów, egzamin z matematyki 71 proc., a z języka angielskiego 90 proc.

Jak poradzili sobie uczniowie z województwa śląskiego?

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2021roku (w maju) przystąpiło 29 684 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników) w województwie śląskim.

W województwie śląskim egzamin zdało 72,8 proc. absolwentów, 7,7 proc. abiturientów nie zdało, a 19,5 proc. ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Egzamin maturalny z języka polskiego zdało 92 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, egzamin z matematyki zdało 77 proc. absolwentów, a egzamin z języka angielskiego, najczęściej wybieranego języka obcego, 94 proc.

Lepiej poradzili sobie uczniowie liceum ogólnokształcącego – 79,1 proc. zdało tegoroczną maturę, 6,1 proc. nie zdało, a 14,8 proc. ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 94 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 82 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 96 proc.

Natomiast wśród absolwentów technikum zdało 63,9 proc. osób zdało, 10 proc. nie zdało, a 26,1 proc. ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Wśród absolwentów techników egzamin maturalny z polskiego zdało 91 proc. abiturientów, egzamin z matematyki 70 proc., a z języka angielskiego 92 proc.

Jak poradzili sobie uczniowie z Zagłębia Dąbrowskiego?

W Dąbrowie Górniczej do tegorocznych matur przystąpiło 987 absolwentów, z czego zdało 72 proc., w Jaworznie 623 osoby – zdało 73 proc., w Sosnowcu 1244 – zdało 67 proc., w powiecie będzińskim 475 – zdało 59 proc., a w zawierciańskim 760 – zdało 63 proc.

Zmiany podczas egzaminów

W związku z nauczaniem zdalnym zniesiono obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego, zmniejszono liczbę zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu.

Maturzyści nie będą musieli przystąpić do obligatoryjnego dotąd jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru, dodatkowo abiturienci nie muszą przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.