4 maja rozpoczynają się tegoroczne matury. Około 271 tys. absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi tego dnia do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Podpowiadamy, jak poradzić sobie ze stresem.

Tegoroczne egzaminy maturalne odbywać się będą w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki. Są one zbliżone do obowiązujących w marcu podczas próbnych egzaminów maturalnych i próbnego egzaminu ósmoklasisty.

MATURA 2021. Jak poradzić sobie ze stresem?

Egzaminy maturalne wiążą się z ogromnym stresem. To przecież od ich wyników często zależą wymarzone studia. Jak więc sobie poradzić z emocjami przed maturą i w jej trakcie?

– Najważniejsze jest to, by pamiętać, że robimy to dla siebie. Po to, żeby sprawdzić, jak nam pójdzie. Nie dla rodziców, nauczycieli czy znajomych. Do matury przygotowujemy się od początku szkoły, od tego pierwszego przyjemnego dnia w klasie z malutkimi krzesełkami i niskimi ławkami. To kawał czasu! A stres? Pewnie będzie! Należy pamiętać, że ciało daje nam w ten sposób sygnał, że dzieje się coś ważnego. Postarajcie się więc znaleźć w tym momencie coś, co jest dla Was ekscytujące. Idąc na szczyt nie ma co narzekać, że jest pod górkę. Lepiej cieszyć się wspaniałymi widokami i świadomością, że każda przebyta trudność przybliża Cię do celu – podpowiada psycholog Kamil Zieliński, ekspert WSB w Chorzowie.

MATURA 2021. Harmonogram egzaminów pisemnych

Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej.

5 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu – z historii muzyki.

6 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu – z historii sztuki.

7 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu – z filozofii.

10 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu – z języka łemkowskiego i języka kaszubskiego.

11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu – z wiedzy o społeczeństwie.

12 maja rano będzie egzamin z biologii, po południu – z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

13 maja rano będzie egzamin z geografii, po południu – z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego zdawanych na poziomie podstawowym.

14 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu – z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

17 maja rano będzie egzamin z historii, po południu – z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

18 maja rano będzie egzamin z fizyki, po południu – z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

19 maja rano będzie egzamin z informatyki, po południu – z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

20 maja będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego. litewskiego i ukraińskiego) –  rano na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym.

20 maja odbędą się też egzaminy pisemne z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych.

MATURA 2021. Do ilu egzaminów trzeba podejść?

Tegoroczny maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym.

Maturzyści nie muszą w tym roku przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą nadal przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

MATURA 2021. Co z egzaminami ustnymi?

Podobnie jak w zeszłym roku, abiturienci nie muszą przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzane zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

MATURA 2021. Co trzeba zrobić, by zdać?

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Prace maturzystów sprawdzą egzaminatorzy. Świadectwa maturalne zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca. Tego samego dnia ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE:

Matura w reżimie sanitarnym. Jakie wytyczne obowiązywać będą na egzaminach?