W środę, 10 czerwca o godz. 9.00 tegoroczni maturzyści rozpoczną egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Po południu chętni będą zdawać język angielski na poziomie rozszerzonym.

To kolejny dzień maturalnych zmagań uczniów. Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godzinie 9:00. Natomiast, o godzinie 14:00 chętni zmierzą się z poziomem rozszerzonym matury z języka angielskiego.

Zgodnie z ogłoszonym terminarzem część pisemna tegorocznych matur rozpoczęła się 8 czerwca, natomiast część ustna będzie trwała od 15 do 29 czerwca (oprócz 21 i 28 czerwca), z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Egzamin maturalny 2020

Epidemia koronawirusa spowodowała nie tylko zawieszenie tradycyjnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych, ale wymusiła również zmianę harmonogramu egzaminu maturalnego. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Natomiast, termin dodatkowy odbędzie się w dniach 8-17 lipca.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 sierpnia. Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, zostanie przeprowadzona 8 września (wtorek) o godz. 14:00. Będzie to egzamin wyłącznie w formie pisemnej. Wyniki z tego egzaminu będą ogłoszone 30 września.

Tegoroczni maturzyści obowiązkowo muszą przystąpić do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.