We wtorek, 9 czerwca tegoroczni maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki, drugiego obowiązkowego egzaminu dojrzałości. Matura z matematyki podzielona jest na poziom podstawowy i rozszerzony.

9 czerwca to kolejny dzień maturalnych zmagań uczniów z maturą – tym razem czas na egzamin z matematyki. Jest to egzamin obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. O 9.00 odbędzie się matura z matematyki na poziomie podstawowym, a o 14 na poziomie rozszerzonym.

W tym roku przystąpienie do egzaminu maturalnego zadeklarowało 272 456 absolwentów liceum ogólnokształcącego i technikum. Cykl egzaminów rozpoczęła matura z języka polskiego (8 czerwca). W środę maturzyści będą zdawali język angielski (10 czerwca).

Dodatkowo do egzaminu przystąpią także absolwenci z lat ubiegłych. Ogółem zostanie dla nich przeprowadzonych 92 939 egzaminów. Osoby te przystępują w szczególności po to, aby zdać egzamin, podwyższyć jego wynik bądź podejść do egzaminu z kolejnego przedmiotu.

Egzamin maturalny (poziom podstawowy) – stara matura oraz nowa matura

Egzamin maturalny 2020

Epidemia koronawirusa spowodowała nie tylko zawieszenie tradycyjnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych, ale wymusiła również zmianę harmonogramu egzaminu maturalnego. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 29 czerwca. Natomiast, termin dodatkowy odbędzie się w dniach 8-17 lipca.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 sierpnia. Sesja poprawkowa egzaminu maturalnego dla uczniów, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu, zostanie przeprowadzona 8 września (wtorek) o godz. 14:00. Będzie to egzamin wyłącznie w formie pisemnej. Wyniki z tego egzaminu będą ogłoszone 30 września.

Tegoroczni maturzyści obowiązkowo muszą przystąpić do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Bezpieczeństwo podczas egzaminów

Tegoroczne matury są wyjątkowe – podczas egzaminów trzeba będzie przestrzegać wytycznych sanitarnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wśród wytycznych znalazł się m.in. obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku, obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający czy konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.