Znamy zadania zgłoszone w pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną. Wśród niech nie brakuje wniosków z Zagłębia Dąbrowskiego.

Zakończył się nabór wniosków w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli 140 propozycji zadań, które ich zdaniem powinny być zrealizowane w 2020 roku przez samorząd województwa, na łączną kwotę prawie 45 mln złotych.

Najwięcej propozycji dotyczy zadań wojewódzkich (36 zgłoszeń). W przypadku zgłoszeń na zadania w podregionach, najwięcej wpłynęło dla podregionu 4 obejmującego powiaty gliwicki, tarnogórski, lubliniecki oraz miasta Gliwice i Bytom (zgłoszono 24 wnioski) i podregionu 7 obejmującego powiaty będziński, zawierciański oraz miasta Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Jaworzno (zgłoszono 21 wniosków).

Wśród propozycji zadań do realizacji znalazły się m.in. gra Monopoly – Zagłębie Dąbrowskie, bezpieczne wody Zagłębia, rozbudowa parkingu przy szpitalu im. św. Barbary w Sosnowcu czy „Fizyka po prostu” – wykłady Feynmana dla uczniów Jaworzna i Zawiercia.

Weryfikację formalną przeszły 134 wnioski. Listę zadań, na które będzie można głosować poznamy jesienią (do 8 października), a samo głosowanie zaplanowane jest między 12 a 30 listopada. Wyniki i listę zadań, które trafią do realizacji poznamy do końca roku.

W I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest 10 milionów złotych (2,5 miliona na zadania z puli wojewódzkiej, 7,5 miliona na zadania w pulach podregionalnych).