We wrześniu ruszy nabór do nowego projektu pt. „Jesteśmy do usług”, który realizowany będzie w latach 2017 – 2019 na terenie miasta. Ma pomóc osobom powyżej 65. roku życia.

Od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu planuje realizację nowego projektu „Jesteśmy do usług” o wartości 776 039,50 zł. Projekt został skierowany do seniorów w wieku 65+, którzy są mieszkańcami Sosnowca, jednocześnie są osobami niesamodzielnymi, wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym, oraz ich opiekunów faktycznych.

Projekt oferuje pomoc 40 osobom niesamodzielnym. W pierwszej kolejności kierowany jest do osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (osoba samotnie gospodarująca: 951 zł lub osoba żyjąca we wspólnym gospodarstwie: 771 zł), doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osób, które równocześnie są niepełnosprawne.

W ramach projektu seniorzy będą mogli skorzystać z usług świadczonych w domu przez zatrudnionych opiekunów/opiekunki, które są tańsze niż opieka instytucjonalna, a jednocześnie pozwalają na poczucie autonomii jednostki i sprzyjają włączeniu społecznemu, w myśl powiedzenia „nie przesadza się starych drzew”.

Dodatkowo osoby starsze będą miały dostęp do innowacyjnego rozwiązania: teleopieki, czyli bransoletki/zegarka wyposażonego w system wsparcia nad osobami starszymi, który umożliwia zdalny nadzór i opiekę przez całą dobę.

– Seniorzy posiadać będą bransoletki, które pomogą wezwać im pomoc w razie zagrożenia życia czy zdrowia – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Urządzenie wyposażone jest w m.in. przycisk, po naciśnięciu którego następuje automatyczne połączenie z numerami alarmowymi. Urządzenie można tak ustawić, że określony, wpisany wcześniej numer telefonu, może wykonać połączenie (telefon) do urządzenia teleopieki i zostanie ono automatycznie odebrane, bez konieczności jakiejkolwiek czynności ze strony użytkownika.

Ma to olbrzymie znaczenie w przypadku osób chorych lub cierpiących na demencję. Można usłyszeć, czy osoba niesamodzielna jest bezpieczna, w jakim środowisku się znajduje (ulica, dom).

Oprócz tego typu działań, seniorzy będą mieli możliwość kontaktu z psychologiem, internistą, geriatrą, psychiatrą czy gastrologiem, poprzez kontakt telefoniczny.

– Ponadto, będą oni mogli skorzystać z różnego rodzaju poradnictwa m.in. psychologicznego, pomocy przedmedycznej, a także szkoleń związanych z zarządzaniem budżetem – wylicza Chęciński.

Projekt „Jesteśmy do usług” to także wsparcie dla 20 opiekunów faktycznych, którego celem jest umożliwienie opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego lub podjęcia aktywności zawodowej. – Jest to projekt, który zapewnia usługi opiekuńcze, ale także pomoc opiekunów faktycznych, ponieważ każda osoba będzie miała do swojej dyspozycji opiekuna przez 10 godzin tygodniowo – mówi prezydent miasta.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu oferuje nieodpłatne wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością lub niesamodzielnych, w ramach którego będą oni mogli skorzystać z poradnictwa psychologicznego (średnio 2 h poradnictwa indywidualnego na jednego opiekuna faktycznego miesięcznie), szkoleń dotyczących: sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi, zarządzania budżetem domowym, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej czy spotkań grupy samopomocowej opiekunów faktycznych dla wymiany ich doświadczeń związanych ze sprawowaniem opieki nad osobami niesamodzielnymi.

To jednak nie koniec udogodnień, jakie miasto wprowadza dla seniorów. Z początkiem sierpnia na terenie Sosnowca uruchomiony został specjalny bus do ich przewozu. Jest to pilotażowy program, który ma ułatwić osobom starszym dojazd do lekarza. Przewoźnikiem świadczącym usługę przewozową jest PKM Sosnowiec. Co ważne, wynajęty przez miasto bus, wozi seniorów po ośrodkach zdrowia nie tylko po Sosnowcu, ale także miastach ościennych.

Co o pomyśle sądzą sosnowieccy seniorzy?

Program Jesteśmy do usług opinie
Program Jesteśmy do usług opinie