Zostało podpisane porozumienie między zarządem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i prezydentem miasta Jaworzno. Jego główne założenie to utworzenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie planowania i realizacji Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, w ramach KSSE – w tym wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej.

Działania mogą być prowadzone dzięki ustawie z dnia 23 lipca o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, którą w sierpniu tego roku podpisał Prezydent RP Andrzej Duda. Dokument dedykowany jest tylko dwóm miejscom w Polsce, konkretnym działkom w Jaworznie i Stalowej Woli. Tym samym na terenach poprzemysłowych mogą znów powstać ważne dla transformacji Jaworzna i regionu zakłady przemysłowe.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy jako teren pogórniczy posiada ogromny potencjał do zagospodarowania. Wspólne działania KSSE oraz Miasta Jaworzna prowadzą do uruchomienia 300 ha obszaru JOG-u, o powierzchni odpowiadającej terenowi Podstrefy Gliwickiej, który jest niezwykle ważną lokalizacją w obliczu nadchodzącej transformacji energetycznej i węglowej – mówi dr. Janusz Michałek, prezes KSSE.

W podpisanym liście intencyjnym Jaworzno deklaruje gotowość sprawnego przeprowadzenia procedury zamiany nieruchomości z Lasami Państwowymi, a następnie wprowadzenia w życie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, w skład którego wchodzi odlesienie nieruchomości.

Porozumienie Jaworzno
Porozumienie Jaworzno -fot. KSSE S.A.

Ponadto miasto zobowiązało się również do rozpoczęcia procedur sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze zamiany. Z kolei KSSE zadeklarowała podjęcie działań na rzecz przygotowywania nowych obszarów dla inwestycji zaawansowanych technologicznie. Wyraziła również wolę zaangażowania w przygotowanie i zagospodarowanie terenów, jak i zakupu części nieruchomości.

Pomysły i projekty

W warunkach nieuchronnej transformacji energetycznej priorytetem dla Jaworzna jest stworzenie jak największego obszaru przemysłowego dla strategicznych, nowoczesnych technologicznie inwestycji. Sukcesem miasta jest nawiązanie w tym celu szerokiej współpracy z ministerstwami, agendami rządowymi, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, władzami województwa śląskiego, parlamentarzystami oraz branżowymi związkami zawodowymi. Pracujemy ciężko od wielu miesięcy, by ten ważny cel został osiągnięty – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna .

W ramach Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego realizowane będą projekty sprzyjające innowacjom i rozwoju w branżach elektromobilności, technologii wodorowych i całego sektora motoryzacyjnego. Jednym z kluczowych elementów będzie projekt budowy fabryki samochodów elektrycznych marki IZERA, na który została wydana przez KSSE decyzja o wsparciu.

Podpisane porozumienie dotyczące Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, to bardzo ważny element w podejmowanych przez nas działaniach.  To kolejny krok do przygotowania nowych obszarów inwestycyjnych. Na terenie JOG-u znajdzie się nie tylko duża inwestycja Electro Mobility Poland (producent pierwszego polskiego samochodu elektrycznego), ale także zamierzamy zachęcić nowe firmy, aby umiejscawiały tam kolejne zaawansowane  technologicznie inwestycje – mówi Monika Bryl, zastępca prezesa KSSE.

CZYTAJ TAKŻE:

Ergonomiczne meble biurowe i wyposażenie przestrzeni do pracy – na co warto zwrócić uwagę?