Jaworzno w 2020 roku jako jedno z pierwszych miast w Polsce zmieniło system odbioru odpadów. Teraz kolejny raz podnosi poprzeczkę. Sprzęt, który będzie wykorzystywany podczas tegorocznej akcji zima już jest gotowy.

Od listopada to nie firma zewnętrzna, a miejska Spółka Wodociągi Jaworzno będzie odpowiadać za odśnieżanie dróg oraz letnie utrzymanie zieleni. W tym kierunku podjęto już szereg działań i zobowiązań. Zakupiono nowy sprzęt, przeorganizowano bazę sprzętową, zatrudniono i przeszkolono nowych pracowników. Na tych zmianach związanych z rekomunizacją usług, podobnie jak to było w przypadku przejęcia odbioru odpadów z terenu Jaworzna, mają zyskać sami mieszkańcy.

Okazuje się, że wolny rynek nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, a zlecanie usług na zewnątrz może skutkować tworzeniem się monopoli, które niebotycznie windują ceny. Kluczowym momentem dla podjęcia ostatecznej decyzji o przejęciu akcji zima prze miasto, było ostatnie postępowanie na realizację zimowego utrzymania dróg. Miasto wyceniło to zadanie na niespełna 4,5 mln zł.Tymczasem jedyna firma startująca w przetargu chciała za nie ponad 10 mln zł. Przetarg powtórzono dwukrotnie. W efekcie udało się zejść do kwoty ponad 6 mln zł. Jednak i w tym przypadku poziom świadczonej usługi pozostawiał wiele do życzenia. Ta sytuacja oraz ostatni rok, gdzie Wodociągi przejęły odbiór odpadów, udowodniły, że jeśli zadanie wykonują własne służby, to łatwiej jest organizować pracę i egzekwować jej wyniki. Dlatego możemy stwierdzić, że zmiany jakie czekają nas w najbliższym czasie to kolejne dobre posunięcie – mówi prezydent Jaworzna.

Akcja zima
Akcja zima – fot. UM Jaworzno

Działania w praktyce

Podstawowymi zadaniami Działu Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno będzie utrzymanie czystości, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi oraz zbieranie i wywóz śniegu, lodu, błota z dróg i ulic czy oczyszczanie miejskich ciągów pieszych. W okresie wiosennym i letnim natomiast porządkowanie terenów przydrożnych, w tym koszenie traw, usuwanie gałęzi, pielęgnacja krzewów.

Oprócz tego pracownicy działu komunalnego cały rok będą zajmować się oczyszczaniem przystanków komunikacji miejskiej, koszy przystankowych i ulicznych oraz usuwaniem skutków zdarzeń drogowych. Tereny zieleni urządzonej jak rynki i parki pozostaną w gestii dotychczasowych zarządców, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Zakończona została rekrutacja pracowników do Działu Oczyszczania Miasta. Wybudowano łącznik prowadzący z obwodnicy północnej do bazy spółki przy ul. Galmany 1. Ma on ograniczyć ruch ciężkich pojazdów ulicą Świętego Wojciecha. Skompletowany został niezbędny sprzęt: osiem pługo-posypywarek z osprzętem zimowym zasilanych gazem CNG, sześć ciągników z osprzętem do odśnieżania oraz dwa mniejsze ciągniki. Na ukończeniu jest procedura przetargowa na dostawę: ładowarki, zamiatarki chodnikowej i trzech wywrotek oraz remont szatni dla nowych pracowników – mówi Zbigniew Krepel, dyrektor Działu Oczyszczania Miasta Wodociągów Jaworzno .

Akcja zima
Akcja zima – fot. UM Jaworzno

Decyzja o sukcesywnej rekomunalizacji kolejnych usług i zadań stojących po stronie gminy, spowodowana jest zmieniającymi się warunkami rynkowymi oraz walką o lepszą jakość i cenę. Kolejna po odpadach usługa jest dla przedsiębiorstwa Wodociągów potężnym wyzwaniem zarówno organizacyjnym, jak i logistycznym.

Jednak firma będzie podejmować wszelkie możliwe starania, aby powierzone zadanie zimowego utrzymania dróg było realizowane na najwyższym, możliwym poziomie. Jak wszyscy wiemy do tej pory mieszkańcy mieli dość krytyczne zdanie, jeśli chodzi o jakość i szybkość prac realizowanych przez poprzedniego, zewnętrznego operatora. Naszym celem jest zmiana tego poglądu i opinii wśród mieszkańców. W zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych, czy to w przypadku opadu śniegu, czy też marznącej mżawki, wypracowanie właściwych standardów, które dostosowane będą do rodzaju opadów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym – tłumaczy Józef Natonek, prezes Wodociągów Jaworzno.