Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ważną dla Jaworzna ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

W Jaworznie ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych IZERA. Fabryka Izery powstanie na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, który zostanie utworzony dzięki działaniom podjętym przez prezydenta Pawła Silberta. Jego powierzchnia to ok. 338 ha. Teren położony jest na granicy z Sosnowcem i Mysłowicami.

Dzięki swej spójności obszarowej, dużej dostępnej powierzchni, korzystnemu usytuowaniu w sąsiedztwie głównych korytarzy transportowych sieci TEN-T, będzie stanowił doskonałe miejsce do lokalizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o znaczeniu strategicznym. Jego potencjalną atrakcyjność potwierdza zainteresowanie ze strony największych światowych koncernów motoryzacyjnych, których przedstawiciele przeprowadzali wizje lokalne w terenie.

Przyszłe pełne zagospodarowanie parku przemysłowego, jako projektu Jaworzna w partnerstwie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, które nastąpi stopniowo w przewidywanym horyzoncie do 10 lat, zapewni do 15 tys. miejsc pracy u nowych inwestorów w obrębie obszaru.

Przyniesie również dalsze perspektywy rozwojowe dla istniejących jaworznickich przedsiębiorstw – jako inwestorów, ale także kontrahentów, usługodawców czy partnerów dla nowo lokowanych firm.

Jaworznicki Obszar Gospodarczy będzie dysponował potencjałem umożliwiającym skompensowanie ekonomicznych i społecznych efektów przyszłego wygaszenia kopalni oraz elektrowni na terenie Jaworzna. Będzie również silnie oddziaływał na cały region, nadając impuls rozwojowy dla wschodnich rejonów aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i zachodniej Małopolski.

Przeczytaj także:

W Jaworznie powstanie fabryka elektrycznej Izery