W środę, 21 października rozpoczęło się głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego w Łazach. Mieszkańcy mogą wybierać spośród sześciu projektów.

Do 13 listopada potrwa głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego w Łazach. Głos można oddać w formie papierowej na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim oraz w wersji elektronicznej. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.

Na realizację zadań przeznaczono 70 tys. złotych. – W wyznaczonym terminie tj. do dnia 21 września, w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok wpłynęło siedem wniosków z propozycjami zadań do realizacji. Jeden wniosek nie został uwzględniony, gdyż przedstawiony we wniosku szacunkowy koszt realizacji zadania znacznie przekroczył kwotę 70 000 zł, która przeznaczona jest na realizację zadania. Sześć wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, w związku z tym zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców – mówią przedstawiciele Gminy Łazy.

Na co mogą głosować mieszkańcy? Do wyboru jest sześć projektów: podniesienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Podlesie poprzez rozbudowę sieci monitoringu miejskiego na obszarze osiedla oraz instalacja czujnika jakości powietrza wraz z wyświetlaczem LED, przekształcenie działki przy ul.Bocznej w Wysokiej na teren spotkań integracyjnych, doposażenie i uzupełnienie placu zabaw w Wiesiółce, remont nawierzchni deptaka w kierunku zalewu w Łazach, wykonanie poręczy na moście strumienia na skrzyżowaniu ul.Topolowej i ul.Piaskowej w Kużnicy Masłońskiej oraz stworzenie wybiegu dla psów na terenie osiedla Podlesie.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 listopada, natomiast realizacja zwycięskiego projektu zaplanowana jest na 2021 rok.