Władze Sosnowca chcą, aby rodzice bardziej dbali o szczepienie dziecka, dlatego od 2019 roku mają zamiar wprowadzić do kryterium naboru do żłobka miejskiego zaświadczenia potwierdzającego obowiązkowe szczepienia u dziecka.

Jak podkreśla włodarz miasta, Arkadiusz Chęciński, zdrowie dzieci jest najważniejsze, dlatego zamierza on wkrótce przedłożyć radnym projekt uchwały zmieniającej statut żłobka miejskiego w Sosnowcu. Projekt nowelizacji przewiduje możliwość wprowadzenia jako dodatkowego, punktowanego kryterium przy przyjęciu do publicznych żłobków obowiązkowych szczepień ochronnych.

– Zdrowie dzieci uczęszczających do miejskiego żłobka jest najważniejsze. Co rusz słyszymy o kolejnych ogniskach chorób zakaźnych, w tym m.in.: odry. Chcemy zrobić wszystko, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk w naszym mieście, stąd nasza decyzja aby do kryterium naboru do żłobka miejskiego wprowadzić punkt mówiący o przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego obowiązkowe szczepienia u dziecka, które ubiega się o miejsce w naszej placówce – tłumaczy Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Punkty dodatnie czy punkty ujemne?

Nie ma jeszcze decyzji, czy za szczepienia przyznawane będą dodatkowe punkty, czy też punkty minusowe za ich brak. – Zastanowimy się, czy za szczepienia będą przyznawane dodatkowe punkty, czy też za ich brak punkty minusowe. To są już kwestie drugorzędne. Najważniejszy jest fakt, że będziemy nagradzać osoby, które mają zaszczepione dzieci – podkreśla Arkadiusz Chęciński.

Zgodnie z założeniami projektu posiadanie szczepień potwierdzać będzie stosowne zaświadczenie: o posiadaniu szczepień lub o przeciwwskazaniach do szczepienia zgodnie z kalendarzem. – Mówimy tu o szczepieniach obowiązkowych, a nie dodatkowych – podkreśla Anna Jedynak, zastępca prezydenta Sosnowca.

Otwarcie nowego oddziału żłobka miejskiego w Sosnowcu - fot. UM Sosnowiec

Warto podkreślić, że Sosnowiec to kolejne miasto, które chce, by dziecku bez szczepień trudniej było dostać się do żłobka. Podobne działania podjęli, już w 2015 roku, włodarze Częstochowy. Wówczas się to nie udało bo sprawę zablokował wojewoda i Wojewódzki Sąd Administracyjny. Argumentem na „nie” była ochrona danych osobowych.

Teraz może się to udać za sprawą obywatelskiego projektu ustawy „Szczepimy bo myślimy”, który trafił do sejmu. Jego autorzy chcą, by władze samorządowe mogły wprowadzić zaszczepienie dziecka do kryteriów, które decydują o przyjęciu do publicznych żłobków i przedszkoli.

– Naszym założeniem jest stworzenie podstaw prawnych do tego, by samorządy w Polsce mogły dodatkowo punktować zaszczepienie dziecka, jako kryterium przy ocenie przyjęcia do publicznych żłobków oraz przedszkoli – tak o swojej działalności mówią Robert Wagner i Marcin Kostka, autorzy Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy”. – Naszym celem nie jest wprowadzenie obowiązku szczepień, gdyż taki w Polsce już istnieje i wynika to bezpośrednio z przepisów prawa – dodają.

Otwarcie nowego oddziału żłobka miejskiego w Sosnowcu - fot. UM Sosnowiec

Uchwałę radnych będzie musiał potwierdzić jeszcze dział prawny wojewody śląskiego. – Oczywiście będziemy w tej kwestii czekali na opinię nadzoru wojewody, który będzie opiniował uchwałę zmieniającą statut żłobka miejskiego. Być może sprawa rozstrzygnie się wcześniej, gdy uda się przeforsować zmiany w ustawie o co walczy m.in. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „Szczepimy – bo myślimy” – dodaje prezydent Sosnowca.

Nowy regulamin miałby obowiązywać już od tegorocznej rekrutacji, która rozpocznie się w kwietniu. W Sosnowcu działa jeden żłobek z sześcioma filiami, gdzie z opieki korzysta 316 maluchów. Mimo rozbudowy miejskiego żłobka, potrzeby żłobkowe nie są zaspokojone, w kolejce na przyjęcie czeka 150 dzieci.