Z uwagi na ogłoszony stan epidemii oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu tegoroczny nabór wniosków w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego został wydłużony.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju wydłużono czas składania projektów w ramach drugiej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy na przygotowanie dobrych projektów oraz bezpieczne zebranie poparcia dla swoich przedsięwzięć mają czas do 15 maja.

Ponadto, marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski zwrócił się z prośbą do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przesunięcie naboru wniosków do 30 czerwca, z zastrzeżeniem zakończenia całej procedury wyłonienia zadań do realizacji w ramach II edycji budżetu do 31 grudnia 2020 r. W związku z tym, termin zgłaszania zadań może ulec jeszcze przesunięciom.

– W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa należy powstrzymać się od zbierania podpisów na listach poparcia. Ważne jest bezwzględnie stosowanie się do zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych – apeluje Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. – Wszyscy musimy w tej niełatwej sytuacji zachowywać się odpowiedzialnie – dodaje.

Podobnie jak w poprzedniej edycji mieszkańcy będą mieli do dyspozycji kwotę 10 milionów złotych, która została podzielona na dwie pule – wojewódzką (2,5 mln zł) oraz podregionalną (7,5 mln zł). W ramach puli wojewódzkiej wnioskodawcy mogą składać zdania służące rozwojowi całego regionu, natomiast w ramach zadań podregionalnych można zgłosić zadanie, które wpływa na rozwój co najmniej dwóch powiatów w danej grupie.

Podstawowe zasady w ramach budżetu obywatelskiego nie uległy zmianie w stosunku do ubiegłorocznej edycji. Przygotowując projekt zadania należy pamiętać o głównych założeniach, w tym: że zadanie powinno mieścić się w granicach zadań własnych województwa określonych w ustawie, zgłaszane zadanie powinno mieć charakter edukacyjny, ekologiczny, kulturalny, prospołeczny, prozdrowotny, sportowy, turystyczny lub inny (zgodny z kompetencjami województwa) oraz, że zadanie powinno służyć rozwojowi regionu (zadania wojewódzkie) lub przynajmniej dwóch powiatów z danej grupy (zadania podregionalne).

CZYTAJ TAKŻE:

Przy szpitalu powstanie 200 nowych miejsc parkingowych