Mieszkańcy województwa zdecydowali, które ze zgłoszonych projektów doczekają się realizacji w 2022 roku. Wśród zwycięskich projektów znalazły się trzy projekty z naszego regionu.

W III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowali o rozdysponowaniu kwoty 10 milionów złotych (5 milionów na pulę EKO i 5 milionów na pulę REGIO). W pierwszej kolejności do realizacji zostały przeznaczone te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, do momentu wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Marszałkowski Budżet Obywatelski w puli EKO oraz w danym podregionie puli REGIO.

Z niewykorzystanych środków stworzona została pula wolnych środków przeznaczona na zadania z największą ilością głosów, które nie zostały wybrane do realizacji przy pierwszym podziale środków. Wybrano te zadania, które mieściły się w puli. W przypadku gdy środki na realizację kolejnego zadania z listy nie były wystarczające, uwzględniono pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowodował przekroczenia dostępnych wolnych środków.

Do realizacji w 2022 roku trafi 38 zadań – 8 zadań w puli EKO, 28 zadań w puli REGIO oraz 2 zadania z puli wolnych środków. Z podregionu obejmującego powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec zrealizowane zostaną trzy projekty.

Najwięcej głosów zyskał projekt „Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu”. Karetka tego typu to pojazd wykorzystywany w transporcie pacjentów do domu po przebytej hospitalizacji oraz przewożeniu pacjentów szpitala pomiędzy jednostkami medycznymi, do których udają się np. na konsultacje oraz dla pacjentów korzystających z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Wnioskowana karetka posiada pełne wyposażenie medyczne na wypadek, gdyby stan pacjentów uległ nagłemu pogorszeniu.

Drugi projekt, który zostanie zrealizowany to „Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu”. Planuje się wykonanie prac budowlanych wewnątrz i na zewnątrz przywracających elewacjom zbliżony do pierwotnego wygląd. W ramach zadania zostanie zakupione również wyposażenie tj. wymagany sprzęt medyczny służący diagnostyce snu wraz ze stanowiskiem obsługi oraz system monitorowania pacjenta umożliwiającym zdalny kontakt. Zakończenie inwestycji – grudzień 2022

Dodatkowo doposażony zostanie dziecięcy zespół taneczny Sarmatki cheerleraders. Celem zadania będzie pomoc w realizacji pasji, rozwoju młodych utalentowanych dzieci. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie i doskonalenie zespołu, a to może skutkować powołaniem do kadry narodowej.