Ponad milion złotych trafi na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w ramach Programu „Śląskie. Bez barier”.

O założeniach programu mówił w trakcie sesji sejmiku osób niepełnosprawnych województwa śląskiego marszałek Jakub Chełstowski. – Wsłuchujemy się w potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Podejmujemy realne działania, aby region był dostępny i przyjazny. Inicjatywy w ramach „Śląskie bez barier” w wielu obszarach będą wsparciem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Środki z budżetu województwa w wysokości 1 mln zł z pewnością zostaną dobrze wykorzystane – podkreślał marszałek Chełstowski.

W dziedzinie zdrowia przewidziano na ten cel 100 tys. zł. Środki mają trafić na dotacje, konkursy, szkolenia i poradnictwo psychologiczne oraz integrację osób niesłyszących lub niedosłyszących, a także przeciwdziałanie dyskryminacji.

Na konkursy w dziedzinie turystyki w 2022 roku planowana jest pula środków w wysokości 500 tys. zł. Celem jest rozszerzenie zasięgu projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami na wszystkie części województwa. Rajdy piesze i rowerowe, spływy czy wspinaczka w asyście przewodnika i opiekuna umożliwią osobom z dysfunkcjami poznanie Beskidów, Jury Krakowsko-Częstochowskiej czy Krainy Górnej Odry. Istotnym obszarem wsparcia jest poprawa infrastruktury turystycznej (likwidacja barier), nośniki i materiały promocyjne dla niewidomych, szkolenia przewodników i opiekunów.

Departament sportu dofinansował w 2021 roku podmioty zajmujące się sportem osób z niepełnosprawnościami w łącznej kwocie 281,5 tys. zł. W tym roku kwota wsparcia będzie na podobnym poziomie.

Omówiono możliwości wsparcia: otwarte konkursy ofert województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i bezpieczeństwa publicznego, na które w latach 2018-2021 przeznaczono ponad 28,7 mln zł, nagrody marszałka województwa za wybitne osiągnięcia sportowe, realizację zadań publicznych województwa zgodnie z ustawą o pożytku publicznym, czyli tzw. małe granty, marszałkowski budżet obywatelski, wydarzenia na Stadionie Śląskim. W regionie działa „Program Klub”, w ramach którego do klubów sportowych trafiło w 2020 roku – 800 tys. zł, w 2021 roku – 1mln zł. W tym roku planowana jest kwota 2 mln zł.

W ramach działań związanych z kulturą przewidywane wsparcie to 120 tys. zł. Województwo Śląskie jest organizatorem i współorganizatorem dla 21 instytucji kultury. W roku 2021 na ich bieżącą działalność zostały zabezpieczone w budżecie środki w wysokości blisko 177 mln zł.

Wśród działań związanych z budową, remontami i dostosowaniem obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znalazły się m.in. podjazd dla osób na wózku inwalidzkim, platforma na schodach dla osób na wózku inwalidzkim, a także strefy wyciszenia i ułatwienia percepcyjne, umożliwiające osobom niewidomym lub niedowidzącym odczytanie znaków informacyjnych sporządzonych przy pomocy alfabetu Braille’a lub pozwalające osobom z niepełnosprawnościami organoleptycznie doświadczać wrażeń sensorycznych związanych z ofertą instytucji kultury.