Wygodne ławki, różnorodne rośliny i nowe oświetlenie – jeszcze w tym roku pojawią się na ul. 3 Maja w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowski samorząd zamierza także zlecić opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy, która stanie się pierwszym w Zagłębiu woonerfem.

Martwa – tak o ulicy 3 Maja w Dąbrowie Górniczej mówi część mieszkańców. Obecnie główna arteria miasta w niczym nie przypomina tej sprzed lat. Większość znajdujących się tutaj lokali opanowały banki i kancelarie. Ulicę podzielono słupkami, z kolei kierowcy zostawiali swoje samochody gdzie popadnie.

Miasto postanowiło coś z tym zrobić i wspólnie z przedstawicielami fundacji Napraw Sobie Miasto zapoczątkowali projekt „Żywa Ulica”. Jego celem jest przywrócenie ul. 3 Maja znaczenia i funkcji handlowej.

Eksperyment poprzedziły rozmowy z mieszkańcami. W efekcie, od października ubiegłego roku z jednej z najstarszych ulic w mieście, zniknęły samochody i dotychczasowe słupki wyznaczające jezdnię, dzięki czemu powiększyła się przestrzeń dla pieszych. Bo to właśnie główne założenie projektu – oddać ulicę pieszym. Teraz przyszedł czas na kolejny, trzeci etap, zmian ulicy 3 Maja.

Koncepcja docelowej przebudowy ul. 3 Maja - fot. mat.pras.
Koncepcja docelowej przebudowy ul. 3 Maja – fot. mat.pras.

– W kwietniu na ulicy pojawią się nowe meble miejskie, m.in. wygodne ławki, estetyczne donice i kosze na śmieci, a także dużo atrakcyjnych i różnorodnych roślin, takich jak surfinie i pachnące krzewy lawendy. W następnej kolejności zostaną wymienione wszystkie oprawy świetlne, a dotychczasowe lampy zastąpi ekologiczne oświetlenie ledowe. Zmiany będą wykonane bez konieczności wymiany nawierzchni i przebudowy infrastruktury podziemnej – mówi Damian Rutkowski, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej

Równocześnie Urząd Miejski zleci opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla przebudowy ulicy, która powstanie w oparciu o projekt koncepcyjny.

– Chociaż prototypowaniu podlegał wyłącznie odcinek pomiędzy ulicami Sobieskiego i Kadena-Bandrowskiego, nasza koncepcja dotyczy całej ulicy 3 Maja – dodaje Paweł Jaworski z Fundacji Napraw Sobie Miasto, która w ubiegłym roku wspólnie z zespołem ds. Fabryki Pełnej Życia realizowała konsultacje społeczne i dokonała pierwszych zmian na ulicy.

Na odcinku ul. 3 Maja pomiędzy ulicami: Sobieskiego i Kadena–Bandrowskiego zaplanowano realizację pierwszego w regionie woonerfu. Co to jest woonerf? Nazwa pochodzi z języka holenderskiego i oznacza ”ulicę do mieszkania”. Idea takiego rozwiązania urbanistycznego narodziła się w latach 70. ubiegłego wieku w Holandii.

To przekształcanie ulic w taki sposób, by wciąż mogły jeździć po niej samochody, ale tylko w niezbędnym zakresie, natomiast pierwszeństwo na niej mają piesi i rowerzyści. Ulica staje się deptakiem, parkingiem i miejscem spotkań mieszkańców. Na woonerfie bardzo ważną rolę pełnią bowiem meble miejskie, czyli ławki, stojaki na rowery, a także drzewa i trawniki.

Pierwsza tego typu ulica powstała zaledwie trzy lata temu w Łodzi. Niezbyt atrakcyjna ulica 6 Sierpnia zaczęła przyciągać imprezowiczów i miłośników dobrej kuchni.

Woonerf na ul. 3 Maja pomiędzy ulicami Sobieskiego i Kadena-Bandrowskiego

Na całym odcinku ulicy utrzymana zostanie zmieniona organizacja ruchu, wprowadzona oznakowaniem zakazu wjazdu od strony ul. Sobieskiego oraz strefy zamieszkania.
Nawierzchnia będzie wymieniona, a pośrodku ulicy pojawią się „zielone wyspy”, czyli trawniki z drzewami w szpalerze. Przestrzeń zostanie oświetlona przez słupy umieszczone w części pieszej (latarnie) i na trawnikach. W sąsiedztwie obiektów zabytkowych zainstalowane zostaną tablice informujące o ich historii i wartościach.

 Woonerf na ul. 3 Maja - fot. mat.pras.
Woonerf na ul. 3 Maja – fot. mat.pras.

Plac miejski przed Resursą

Po przebudowie plac ten stanie się najważniejszym miejscem na ul. 3 Maja. Na co dzień może być wykorzystywany rekreacyjnie przez mieszkańców sąsiadujących terenów. W związku z tym wprowadzony zostanie szpaler drzew oddzielający zasadniczą część placu od pasa jezdnego, a skwer pomiędzy budynkami przy ul. 3 Maja nr 11 i 11a zostanie częściowo utwardzony, pojawią się na nim meble miejskie.

Plac miejski przed Resursą, widok z perspektywy przechodnia – fot. mat.pras.

Park kieszonkowy pomiędzy budynkami nr 3 i 5

Dzięki przekształceniu w park, plac zyska nową funkcję. W jego centrum powstaną kwartały z niską roślinnością i drzewami, a każdy z nich będzie przecięty dwoma przejściami pomiędzy budynkami nr 3 i 5. Istniejąca fontanna w formie rzeźby zostanie zastąpiona przez sztuczny strumień wkomponowany w przestrzenie z zielenią.

Zagospodarowanie parku kieszonkowego, widok ogólny – fot. mat.pras.

Pasaż Centrum

Pasaż zachowa swoją funkcję handlową. Jego rozbudowa będzie służyła rozwiązaniu problemu dostaw, który był szeroko omawiany w trakcie spotkań z przedsiębiorcami. Równocześnie uporządkowane zostanie otoczenie pasażu.

Droga lokalna na odcinku od ul. Kadena-Bandrowskiego do ul. Górniczej

Wskazany odcinek będzie drogą klasy lokalnej. Jezdnia zostanie wyesowana w związku z wprowadzeniem zieleni oraz zgrupowań miejsc postojowych w układzie równoległym i skośnym.

Estetyka elewacji

Kwestiami poruszanymi w trakcie konsultacji były chaos informacyjny i niska jakość estetyczna ulicy. W związku z tym przygotowano wytyczne do projektowania witryn oraz nośników reklamowych.

– Obok nowych mebli i wymiany oświetlenia przygotowujemy także wsparcie dla przedsiębiorców z ul. 3 Maja. Jednocześnie kontynuowane będą działania animacyjne realizowane przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe – mówi Damian Rutkowski, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej.