Oświetlenie miejskie w Sosnowcu wciąż zawodzi. Termin wykonywania prac minął w ubiegłym roku, a zainstalowane latarnie nadal nie spełniają swojej roli. Mieszkańcy skarżą się na migoczące i niedziałające oświetlenie na ulicach miasta.

Sosnowiec inwestycję wymiany starego oświetlenia sodowo – rtęciowego na ledowe rozpoczął w 2017 roku, obecnie wymieniono latarnie praktycznie w całym mieście, ale efekt przeprowadzonych prac jest nie do zaakceptowania. Mieszkańcy skarżą się na słabe oświetlenie lub jego brak oraz migoczące latarnie w porze nocnej, które w znaczny sposób utrudniają egzystencję.

Miasto postawiło ultimatum

Sosnowiec postawił wykonawcy ultimatum, w którym miał on dokonać naprawy wadliwego oświetlenia, następnie zaczęto naliczać kary za nienależyte wykonanie zleconych prac w terminie. Dotychczas sprawa nie została właściwie rozwiązana, a wykonawca poprosił ponownie o wydłużenie terminu realizacji prac. Na takie warunki władze miasta się nie zgodziły i zarzuciły wykonawcy brak profesjonalizmu.

– Wykonawca nie radzi sobie z zadaniem, pomimo ciągłych ponagleń rozwiązanie problemu dotychczas nie nastąpiło. Zgodnie z zapisami umowy wykonawca codziennie obciążany jest karą finansową – komentuje Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Radni tworzą zespół kontrolny

W poniedziałek, 17 stycznia podczas obrad Komisji Rewizyjnej głosowano w sprawie powołania zespołu kontrolnego, który będzie prowadził kontrolę inwestycji pn. „Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Sosnowiec etap II”. Wynik głosowania był jednoznaczny – 10 głosów za, 0 sprzeciw. W związku z tym powstanie zespół kontrolny, który zbadana inwestycję.

Mieszkańcy mogą zgłaszać problem bezpośrednio do Urzędu Miasta

Miasto stworzyło e-mail, na który mieszkańcy mogą zgłaszać problemy związane z niedziałającymi punktami świetlnymi – oswietlenie@um.sosnowiec.pl. Pozwoli to na stworzenie mapy miejsc, gdzie oświetlenie działa wadliwie i szybszą interwencję w tej sprawie.