Straż miejska do likwidacji? Takie plany ma Sławków. Tamtejszy burmistrz zwrócił się do komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach z wnioskiem o zaopiniowanie projektu uchwały w tej sprawie.

Uzasadniając swoją inicjatywę władze miasta podnoszą m.in. argumenty ekonomiczne. – Po analizach i uwzględnieniu wszystkich okoliczności, podjąłem decyzję o wprowadzeniu systemowych zmian w strukturze organizacyjnej urzędu miasta, polegających na likwidacji straży miejskiej. Zdecydowana część jej działań pokrywa się bowiem z działalnością policji. Warto podkreślić, iż opinie o pracy funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sławkowie są pozytywne, a skuteczność ich działania, w związku z szerszymi uprawnieniami, jest większa – podkreśla burmistrz Sławkowa.

Jak informuje tamtejszy magistrat, w dalszym ciągu w Sławkowie funkcjonować będzie centrum monitoringu, które powstało z dofinansowania unijnego w 2015 roku.

– Decydując się na te zmiany chcemy zapewnić w dalszym ciągu wysoki poziom bezpieczeństwa. Bardzo dobrze układa się współpraca miasta z policją. Z oszczędności po likwidacji straży rozważać będziemy sfinansowanie dodatkowych etatów policyjnych lub przynajmniej policyjnych służb ponadnormatywnych na terenie miasta. Możliwy stanie się również zakup lub wynajem nowoczesnego sprzętu do badania zagrożeń środowiskowych, na przykład smogu – wyjaśnia burmistrz Sławkowa.

Po pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez burmistrza Rafała Adamczyka projektu uchwały przez komendanta wojewódzkiego policji, będzie ona głosowana na sesji Rady Miejskiej.

Warto dodać, że straż miejska w Sławkowie została utworzona w 1990 roku, obecnie liczy 6 etatów.